Круглий стіл «Реалізація функції захисту в кримінальному судочинстві: реалії сьогодення»

15.12.2022

15 грудня 2022 року  до Дня суду та напередодні Дня адвокатури,  науково-педагогічними працівниками кафедри публічноправових дисциплін був організований круглий стіл «Реалізація функції захисту в кримінальному судочинстві: реалії сьогодення». Участь у заході взяли студенти 3 та 4 курсів Навчально-наукового юридичного інституту, а також студенти Київського університету ринкових відносин – партнера КиМУ.  

Модератор заходу – Бісюк О.С. (к.ю.н., доцент, завідувач кафедри публічноправових дисциплін).

Запрошеними спікерами заходу були практикуючі адвокати: к.ю.н., доцент Загришева Н.В., к.ю.н., доцент Сахнюк С.В.,  Гайдучок О.О. Кожен спікер звернувся до проблем реалізації захисту, права на захист в судовому процесі різних галузей права.

Загришева Н.В зазначила, що адміністративне судочинство спрямоване на захист саме порушених прав осіб у сфері публічно-правових відносин, тобто для задоволення позову адміністративний суд повинен установити, що в зв`язку з прийняттям рішення чи вчиненням дій (допущення бездіяльності) суб`єктом владних повноважень порушуються права, свободи чи охоронювані законом інтереси позивача.

Сахнюк С.В. звернув увагу на аналіз вітчизняного кримінального процесуального законодавства, міжнародно-правових актів та матеріалів правозастосовної практики розглянуто проблемні питання реалізації функції захисту під час судового розгляду в кримінальному процесі України.  

Гайдучок О.О. розповів студентам, що «…Спори про захист прав і законних інтересів суб’єктів підприємництва мають специфіку, тому для їх своєчасного і законного вирішення необхідні високопрофесійні фахівці, що володіють спеціальними знаннями у галузі захисту прав і законних інтересів суб'єктів підприємництва». 

Під час засідання  обговорювалися питання про існуючу проблематику участі адвоката в судовому провадженні: обов’язкову участь захисника в провадженні, здійснення захисту неповнолітніх, дотримання адвокатської етики при захисті кількох співучасників у кримінальному правопорушенні, проблемні питання взаємодії органів прокуратури та адвокатів  при здійсненні правосуддя, права адвоката під час підготовки та проведення процесуальних дій у режимі відеоконференції, міжнародне регулювання діяльності адвоката в Україні.

Захід пройшов у відкритій та конструктивній атмосфері, що сприяла професійному обміну думками і досвідом між його учасниками.