Круглий стіл «Нові приватно-правові конструкції в правовій системі України»

29.04.2021

29 квітня 2021 року в Навчально-науковому юридичному інституті відбувся круглий стіл на тему: «Нові приватно-правові конструкції в правовій системі України».

У роботі круглого столу взяли участь науково-педагогічні працівники кафедри теоретичних та приватноправових дисциплін, а також студенти 4 курсу спеціальності «Право» Навчально-наукового юридичного інституту і здобувачі третього рівня вищої освіти (доктор філософії) за ОНП «Право».

Учасники круглого столу виступили з доповідями, присвяченими складним і актуальним питанням новелізації приватного права України. Були поставлені й обговорені питання щодо: можливих змін в правовому регулюванні інституту правочинів; стану цивілістичної дискусії відносно закріплення і врегулювання особистих немайнових прав; перспектив розширення кола речових прав на чуже майно; тенденцій тлумачення і практики застосування довірчої власності як способу забезпечення виконання зобов’язань; проблемні питання застосування інституту ескроу; перспектив і можливих наслідків включення сімейного права до складу цивільного; проблемних питань заміщення реституції кондикцією.

Хід обговорення вказаних проблемних питань характеризувався коректністю і креативністю аргументації. На круглому столі панувала атмосфера професійної заінтересованості і творчого пошуку.

24 10/2022
14:45