Круглий стіл «Нові підходи та актуальні дослідження у галузі охорона здоров’я»

24.03.2021

24 березня 2021 року в Медичному інституті відбувся  круглий стіл «Нові підходи та актуальні дослідження у галузі охорона здоров’я». У роботі круглого столу взяли участь науково-педагогічні працівники кафедр загальної медицини, клінічних дисциплін та медсестринства, лікарі Університетської клініки.

Під час засідання круглого столу було заслухано виступи:

- завідувача кафедри загальної медицини, к.мед.н. Гіріна Л.В., який висловив думку, що головною метою реформи була побудова моделі охорони здоров’я, яка б забезпечувала рівний і справедливий доступ усіх членів суспільства до необхідних медичних послуг, високу якість та економічність цих послуг при збереженні соціально прийнятного обсягу державних гарантій;

- директора НН медичного інституту,  д.мед.н., доц. Павловської М. О., яка зазначила, що для підвищення ефективності функціонування існуючої державної системи охорони здоров’я необхідно реалізувати такі кроки: удосконалення законодавчого забезпечення системи охорони здоров’я; посилення ресурсного забезпечення системи охорони здоров’я;  стимулювання розвитку добровільного медичного страхування; підвищення якості послуг з охорони здоров’я; підвищення якості кадрового забезпечення системи охорони здоров’я; продовження реалізації реформ;

- завідувача кафедри клінічних дисциплін, д.мед.н., проф. Дроздової І. В., яка наголосила на необхідності забезпечення розроблення нових і оновлення чинних медичних стандартів і клінічних протоколів надання медичної допомоги на основі доказової медицини; запровадження системи диференційованої стимулювальної оплати праці в системі охорони здоров’я і; створення програми безперервного підвищення якості надання послуг із охорони здоров’я;

- викладача Чумак Г. Б., яка закцентувала увагу на тому, що стимулювання розвитку добровільного медичного страхування потребує:  забезпечення принципу багатоканальності фінансування системи охорони здоров’я, сприяння подальшому розвитку добровільного медичного страхування, лікарняних кас, ширшому використанню ресурсів приватних медичних закладів; стимулювання застосування системи офіційних спільних оплат населення у процесі медичного обслуговування.

Студенти ОП «Медицина» брали участь в обговоренні та активно висловлювали власне бачення дискусійних питань, вказували на значення організації надання  висококваліфікованої та якісної медичної допомоги населенню України на різних її рівнях із застосуванням новітніх технологій та врахуванням викликів сьогодення.