Круглий стіл на тему: «Аналіз зовнішньополітичних пріоритетів держав на міжнародній арені».

13.05.2021

У сучасних умовах розвитку світового історичного процесу жодна держава не має змоги існувати уособлено, оскільки процеси глобалізації зумовлюють глибоку взаємозалежність і взаємопроникнення, нівелювання кордонів між зовнішньою та внутрішньою політикою, національним і міжнаціональним рівнями життя суспільства окремої держави. Зважаючи на це, будь-якій державі для забезпечення сталого розвитку необхідно постійно вступати у взаємини з іншими акторами міжнародних відносин, що і реалізується через національну зовнішню політику.

13 травня 2021 року студенти ІІІ-ІV курсів ННІ міжнародних відносин спеціальності «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» взяли участь у роботі круглого столу на тему: «Аналіз зовнішньополітичних пріоритетів держав на міжнародній арені».

Серед гостей круглого столу були: директор ННІ міжнародних відносин, кандидат юридичних наук, професор Чернецька Олена Василівна і завідувач кафедри міжнародних відносин та туризму Київського міжнародного університету, кандидат політичних наук, доцент Крупеня Ірина Миколаївна, які привітали учасників круглого столу, зазначивши, що саме для реалізації власних національних інтересів держава проводить зовнішню політику, від успішної реалізації якої залежить забезпечення внутрішньої безпеки і благополуччя громадян.

Модератор заходу – кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри міжнародних відносин та туризму Київського міжнародного університету Судак Ірина Іванівна.

Студенти виступили з доповідями-презентаціями на такі теми:

«Сучасні проблеми зовнішньої політики: «заморожені конфлікти» – Дерев‘янко Аліна (студентка 4 курсу);
«Міжнародна інформаційна безпека» – Чітак Владлена (студентка 4 курсу);

«Вплив територіального конфлікту на японсько-російські та японсько-китайські відносини на сучасному етапі» – Перевознюк Ірина (студентка 4 курсу);

«Співробітництво Україна-НАТО» – Ковалюк Віталій (студент 4 курсу);

«Основні пріоритети зовнішньої політики Франції  на сучасному етапі» – Білоус Анжела та Загорна Ольга (студенти 4 курсу);

«Карабахскій конфлікт як  дестабілізуючий фактор для Центрально-Азійського регіону» – Степаненко Микола (студент 4 курсу);

«BREXIT: «плюси» та «мінуси» для глобальної геополітики» – Слободяник Олександр (студент 3 курсу); 

«Аналізу причин виходу Великої Британії з ЄС та питання збереження суверенності держави» –  Трубін Андрій та Тутутченко Олександра (студенти 3 курсу);                      

«Роль Німеччини у політичній та економічній інтеграції Європейського Союзу» – Соларев Микита (студент 3 курсу);

«Відносини ЄС з РФ» – Духан Діана (студентка 3 курсу).

У форматі живої дискусії були обговорені та проаналізовані особливості та тенденції сучасних міжнародних відносин, основні  зовнішньополітичні стратегії провідних держав світу та міжнародних організацій, питання міжнародної та національної безпеки, особливості геополітичного положення України та зовнішньополітичного вектору країни тощо.

Під час дискусії студенти дійшли висновку, що  зовнішня політика сучасних держав має багатогранну та багатопланову структуру, авторитет країни на міжнародній арені залежить головним чином від результатів її зовнішньої політики. Виважена, прагматична, раціональна і далекоглядна зовнішня політика створює передумови для прискорення політичного, економічного і соціального розвитку країни.

По завершенню роботи круглого столу, к.і.н., доц. Судак І.І. зазначила, що вміння аналізувати позицію тої чи іншої держави та опрацьовувати сценарії її зовнішньополітичного курсу є однією з основних професійних якостей фахівця-міжнародника. Знання, набуті внаслідок аналізу еволюції зовнішньої політики різних держав світу, а також системи міжнародних відносин загалом, допомагають сформувати комплексне уявлення про поточну міжнародну ситуацію і передбачити можливі напрями її трансформації.