Практичне заняття до Всесвітнього Дня науки за темою «Дистанційне кримінальне провадження в умовах поширення короновірусу (COVID-19)»

10.11.2020

До Всесвітнього Дня науки 10 листопада 2020 року пройшло показове практичне заняття з дисципліни «Кримінальний процес» за темою «Дистанційне кримінальне провадження в умовах поширення короновірусу (COVID-19)» для студентів Навчально-наукового юридичного інституту 3 та 4 курсу. Керівник заняття – к.ю.н., доцент, завідувач кафедри публічноправових дисциплін КиМУ Олена Сергіївна Бісюк.

Модератор заходу розповіла про те, що для належного функціонування держави важливе значення відіграють правові заходи у сфері кримінальної юстиції, реалізація яких має гарантувати захист ти охорону прав, свобод і законних інтересів кожної людини, під час досудового розслідування і судового розгляду кримінального провадження.  В умовах масштабного поширення хвороби короновірусу (COVID-19) в усьому світі та негативних наслідків, що нею супроводжується, та у зв’язку з дистанційною формою навчання заняття було проведено у форматі відео конференції. Це дало змогу студентам більш реалістично відтворити порядок проведення дистанційного кримінального провадження з використанням сучасних технологій.

Так, Кримінально-процесуальний кодекс України передбачає, що  під час досудового розслідування чи безпосередньо судового розгляду, у випадку неможливості особистої участі певних осіб у кримінальному процесі, може бути прийняте рішення про проведення окремих слідчих чи процесуальних дій у режимі відеоконференції. На сьогодні дистанційне провадження (режим відеоконференції) ефективно застосовується у практиці більшості європейських держав та США.

Студенти завчасно отримали кейс та розподілили ролі учасників кримінального провадження на стадії судового розгляду.  Під час практичного заняття було повністю відтворено етапи судового розгляду, серед яких особливо цікавими виявились: допит потерпілого та свідків, судові дебати та останнє слово обвинуваченого. Після завершення «судового розгляду» студенти обговорили дотримання норм процесуального права, висловили свої думки щодо можливості проведення дистанційного кримінального провадження в цілому на практиці. Відзначили, що підвищення якості правосуддя, забезпечення його доступності та реалізації права на судовий захист, скорочення строків розгляду справ, економія фінансів – ці та інші позитивні аспекти характерні для дистанційного досудового розслідування та судового провадження. Наявні недоліки застосування дистанційного провадження можуть бути усунені, зокрема, шляхом вдосконалення технічного обладнання, законодавчого вирішення питання місцеперебування захисника у разі застосування системи відеоконференції, створення за  допомогою технічних засобів умов для конфіденційного спілкування учасників, застосування електронного протоколу допиту, цифрового підпису, електронної форми розписки тощо.

 

Студенти висловили бажання в подальшому проводити подібні заняття та в отримувати практичний досвід, який є важливою складовою у формуванні професійних навичок!