Науково-аналітичні (дослідницькі) докторські програми МАНВО

Статус та особливості програм

Докторські програми не є прямим аналогом академічних докторських програм університетів і не передбачають їхньої підміни або копіювання в будь-якій формі.

Загальні ознаки та види програм

У межах проекту МАНВО «Міжнародний університет науково-інноваційної аналітики» (МУНІА) реалізуються такі докторські програми:

 • докторські динамічні науково-аналітичні програми (неналежність науково-аналітичної діяльності здобувача до однієї тематики робіт);
 • докторські дисертаційні науково-аналітичні програми (належність науково-аналітичної діяльності здобувача до його тематичної дисертаційної роботи);
 • докторські бібліографічні науково-аналітичні програми.

Ці програми не містять вимог щодо незмінної належності авторських досліджень до конкретної галузі науки (галузева відповідність). Бібліографічні науково-аналітичні докторські програми, крім того, можуть мати атестаційний і статусний формати. Атестаційний формат програми передбачає переважне значення професійної якісної оцінки опублікованих наукових досліджень. Статусний формат програми ґрунтується на презумпції високої якості загальної сукупності наукових публікацій автора без проведення їх фактичної експертної атестації.

Умова участі в програмах: публікація досліджень у збірниках наукових праць або спеціалізованих журналах МАНВО британської юрисдикції.

Науково-аналітична атестація при реалізації докторських програм МАНВО проводиться в межах проекту «МУНІА» і здійснюється завдяки конвертації залікових (призових) балів, завойованих учасниками першості з наукової аналітики (проект GISAP), у науково-аналітичній докторській кваліфікації.

У результаті успішного проходження прогресивними дослідниками науково-дослідних докторських програм МАНВО таким особам можуть присвоюватися такі науково-аналітичні докторські ступені (кваліфікації):
 • International Master of Science Аnalytics (IMSA) / міжнародний магістр наукової аналітики;
 • InternationalDoctorofPhilosophyandScience Аnalytics (IDPSA) / міжнародний доктор філософії і наукової аналітики;
 • International Doctor Habilitate of Science Аnalytics (IDHSA) / міжнародний провідний доктор наукової аналітики;
 • International Supra Doctor of Science Аnalytics (ISDSA) / міжнародний вищий доктор наукової аналітики;
 • International Prima Doctor of Science Аnalytics (IPDSA) / міжнародний заслуженний доктор наукової аналітики;
 • International Grand Doctor of Science Аnalytics (IGDSA) / міжнародний видатний доктор наукової аналітики.

Загальний результат:

 • оформлення докторських дипломів і спеціальних відзнак;
 • оформлення «EuropassDiplomaSupplement»;
 • оформлення «EuropassMobility».

Ефект від упровадження для здобувача докторського ступеня (докторанта):

 • отримання британського докторського диплома, який не тільки констатує масштаби і якість здійсненої докторантом науково-дослідницької роботи, а й фіксує період додаткової освіти на базі наявної вищої освіти, з оформленням документів системи «Europass»;
 • здобуття ексклюзивної наукового ступеня - кваліфікації (заснованої на масштабному, об'єктивному і справедливому процесі міжнародного професійного експертного оцінювання авторських наукових досліджень і їх змагального зіставлення з профільними працями інших авторів), яка може стати доступною тільки в результаті активної (систематичної) якісної і результативної науково-дослідницької діяльності;
 • удосконалення і розширення кваліфікації та навичок;
 • міжнародне визнання комплексу знань, академічних кваліфікацій і професійних навичок фахівця;
 • друкування значної кількості професійних публікацій у профільних виданнях (збірниках наукових праць і/або галузевих журналах) МАНВО, що вагомо підвищує освітню компетенцію і професійний статус зацікавленої особи на ринку праці і в академічному середовищі;
 • набуття значного наукометричного рейтингу дослідника (в межах наукометричної індексації британських видань);
 • широка міжнародна популяризація наукових ідей (праць) дослідника;
 • ексклюзивне виділення володаря ступеня (кваліфікації) серед колег у професійному середовищі на національному та міжнародному рівні;
 • конкурентні переваги володаря ступеня (кваліфікації) в науковому середовищі і на ринку праці і в Україні, і за кордоном.
27 03/2021
10:00
Зустріч
18 03/2021
10:45