Науково-аналітичні академічні програми МАНВО

Загальні ознаки та види програм

У межах проекту МАНВО «Міжнародний університет науково-інноваційної аналітики» (МУНІА) реалізуються такі академічні програми:

 • науково-аналітичні академічні програми (передбачає активну участь у першостях з наукової аналітики проекту GISAP у відповідній галузі науки впродовж календарного року, передбачає оформлення здобувачеві документів міжнародної системи «Europass»);
 • бібліографічні науково-аналітичні академічні програми (не містять вимог щодо незмінної належності авторських досліджень до конкретної галузі науки, передбачає оформлення здобувачеві документів міжнародної системи «Europass»);
 • програма «Академічний авторитет» ґрунтується на визнанні і презумпції незмінності високої якості масштабної і загальновідомої наукової, педагогічної, а також громадської та адміністративної діяльності певної особи у сфері науки, освіти або сприяння глобальному інтелектуальному прогресу суспільства;
 • програма «Гуманітарний авторитет» ґрунтується на визнанні високої соціальної значимості авторитетного громадського або політичного діяча, діяльність якого позитивно впливає на соціальні процеси і розв'зання гуманітарних проблем сучасності.

Науково-аналітична атестація при реалізації академічних програм МАНВО проводиться в межах проекту «МУНІА» і здійснюється завдяки конвертації залікових (призових) балів, завойованих учасниками першості з наукової аналітики (проект GISAP), у науково-аналітичній докторській кваліфікації.

У результаті успішного проходження прогресивними дослідниками науково-аналітичних академічних програм МАНВО, таким особам можуть присвоюватися такі статус-звання (академічні титульні категорії) МАНВО (в порядку зростання рівня кваліфікації):
 • «Член-кореспондент МАНВО»;
 • «Академік МАНВО» 3-титульної категорії «Trоpos-Академік»;
 • «Академік МАНВО» 2-титульної категорії «Stratum-Академік»;
 • «Академік МАНВО» 1-титульної категорії «Mesos-Академік»;
 • «Академік МАНВО» вищої титульної категорії «Therme-Академік»;
 • «Академік МАНВО» вищої титульної категорії «Exo-Академік».

Існує потреба щорічного підтвердження статус-звань або забезпечення їх якісного зростання в межах зазначеної системи академічних титульних категорій МАНВО.

Ефект від упровадження для здобувача академічного статус-звання:

 • отримання британського академічного диплома, який не тільки констатує масштаби і якість здійсненої докторантом науково-дослідницької роботи, а й фіксує період додаткової освіти на базі наявної вищої освіти, з оформленням документів системи «Europass»;
 • набуття ексклюзивної науково-академічної кваліфікації (заснованої на масштабному, об'єктивному і справедливому процесі міжнародного професійного експертного оцінювання авторських наукових досліджень і їх змагального зіставлення з профільними працями інших авторів), яка може стати доступною тільки в результаті активної (систематичної) якісної і результативної науково-дослідницької діяльності;
 • членство в авторитетному міжнародному науковому співтоваристві МАНВО та участь в управлінні науковою діяльністю Академії;
 • удосконалення і розширення кваліфікації та навичок;
 • Міжнародне визнання комплексу знань, академічних кваліфікацій і професійних навичок фахівця;
 • друкування значної кількості професійних публікацій у профільних виданнях (збірниках наукових праць і/або галузевих журналах) МАНВО, що вагомо підвищує освітню компетенцію і професійний статус зацікавленої особи на ринку праці і в академічному середовищі;
 • набуття значного наукометричного рейтингу дослідника (в межах наукометричної індексації британських видань);
 • широка міжнародна популяризація наукових ідей (праць) дослідника;
 • ексклюзивне виділення володаря академічної кваліфікації серед колег у професійному середовищі на національному та міжнародному рівні;
 • конкурентні переваги власника академічної кваліфікації в науковому середовищі і на ринку праці і в Україні, і за кордоном.