Міжкафедральний навчально-тренінговий (симуляційний) центр практичної підготовки.

Тренінговий Центр є структурним підрозділом департаменту медичної освіти та лікувальної справи ПЗВО «Київський міжнародний університет», безпосередньо підпорядкований директору департаменту медичної освіти та лікувальної справи.

У Тренінговому центрі реалізуються модулі імітаційного навчання з використанням тренажерів, фантомів, комп'ютерних навчально-інноваційних програм та іншого обладнання, як обов'язкових для підготовки фахівців галузі знань 22 Охорона здоров’я, спеціальностей 222 Медицина, 221 Стоматологія, 226 Фармація.

Положення про міжкафедральний навчально-тренінговий (симуляційний) центр практичної підготовки