Легалізація систем і кваліфікацій додаткової освіти (тренінги, семінари, лекції )

Сертифікація окремих освітніх програм

Для міжнародного визнання змісту і якості освіти сертифікації повинні підлягати і конкретні освітні програми, за підсумками реалізації яких особа, яка навчається, отримує кваліфікаційну компетенцію.

Кваліфікаційна компетенція - сукупність здобутих у процесі навчання знань і навичок, обсяг і якість яких повинні відповідати загальноприйнятим європейським вимогам, що ставляться до рівня освіти фахівця відповідного профілю.


Інформація, яка надається для сертифікації освітньої програми:

  • характеристика змістовної (тематичної) системи, методики викладання і тривалості програми;
  • дані про викладача;
  • система і критерії атестації рівня знань, здобутих учнями.

Документи: сертифікат МАНВО і МТПС акредитації освітньої програми на предмет відповідності європейським стандартам якості за оціночною системою ICSQ-775


!!! Сертифікація в МАНВО окремих освітніх програм дозволить організації, щодо сертифікованих програм, стати учасником міжнародних освітніх програм МАНВО «Quality education without boundaries» - «Освіта вищої якості без кордонів» і «Way to the top» - «Сходження до вершини».

Ефект від упровадження для організації:

  • набуття статусу міжнародного освітнього центру європейської атестації та забезпечення мобільності;
  • обґрунтоване набуття статусу міжнародного наукового центру (центру розвитку інновацій молодих дослідників);
  • набуття дійсногоного «європейського» статусу і відповідного іміджу;
  • конкурентні переваги організації і в Україні, і за кордоном;
  • привабливість організації для іноземців з високими запитами на міжнародне визнання здоюутої освіти, а також академічна і професійна мобільність;
  • можливість розширити власну діяльність на території зарубіжних країн;
  • можливість реалізовувати освітні програми за участю авторитетних зарубіжних фахівців (педагогів).