Керівництво

Проректор з науково-педагогічної діяльності

Мартиненко Світлана Миколаївна

Доктор педагогічних наук, професор.

Закінчила з відзнакою Полтавський державний педагогічний інститут імені В.Г.Короленка (1983).

У 1999 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук з теми: «Організаційно-педагогічні умови функціонування і розвитку середніх закладів освіти для здібних і обдарованих дітей». У 2001 році присвоєне вчене звання доцента. У 2009 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук з теми: «Система підготовки майбутнього вчителя початкових класів до діагностичної діяльності». У 2010 році присвоєно вчене звання професора.

Стаж педагогічної роботи у закладах вищої освіти IV рівня акредитації – 27 років.

Член спеціалізованих Вчених рад Д 26.133.06, Д 26.133.05 Київського університету імені Бориса Грінченка, науково–методичної комісії з інноваційної діяльності сектору дошкільної, загальної сереньої, професійної (професійно–технічної), позашкільної освіти та виховання Науково–методичної ради МОН України. Академік Української академії акмеологічних наук (2013), Міжнародної академії культури безпеки, екології та здоров'я (2021).

Досвід роботи: з 1983–1995 рр. – учитель української мови і літератури, заступник директора з навчально-виховної та науково-методичної роботи середньої школи № 107 Подільського району м. Києва; 1995–1999 рр. – старший викладач кафедри педагогіки Київського міжрегіонального інституту вдосконалення вчителів; 2000-2008 рр. – завідувач кафедри педагогіки, декан педагогічного факультету Київського університету імені Бориса Грінченка; 2008–2010 рр. - проректор із соціально-гуманітарних питань Київського університету імені Бориса Грінченка; 2010–2017 рр. – завідувач кафедри початкової освіти Київського університету імені Бориса Грінченка.

Має більше 300 наукових і науково-методичних публікацій з проблем професійної освіти. Автор 3 одноосібних і співавтор 6 колективних монографій, 2 підручників, 5 навчальних посібників. Під її керівництвом захистили кандидатські дисертації 16 здобувачів наукового ступеня кандидата педагогічних наук. Здійснює наукове керівництво 2 докторантами і 6 аспірантами.

Керівник дослідно-експериментальних проектів «Розвиток творчого потенціалу суб’єктів навчально-виховної процесу на засадах педагогіки добротворення» на базі Українського колежу ім. В.О. Сухомлинського та «Професійна компетентність учасників освітнього процесу» на базі Гімназії міжнародних відносин №323 Дарницького району м. Києва. Науковий консультант Скандинавської гімназії Дарницького району м. Києва. Головний редактор науково-методичного журналу «Початкова школа і сучасність».

Нагороди:

  • Відмінник народної освіти України (1989)
  • Відмінник освіти України (2004)
  • Медаль Бориса Грінченка (2013)
  • Почесні грамоти МОН України
  • Грамоти Головного управління освіти і науки КМДА
  • Подяки Київського міського голови