Керівництво

Проректор з науково-педагогічної діяльності

Мартиненко Світлана Миколаївна

Доктор педагогічних наук, професор.

Закінчила з відзнакою Полтавський державний педагогічний інститут імені В.Г.Короленка (1983).

У 1999 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук з теми: «Організаційно-педагогічні умови функціонування і розвитку середніх закладів освіти для здібних і обдарованих дітей». У 2001 році присвоєне вчене звання доцента. У 2009 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук з теми: «Система підготовки майбутнього вчителя початкових класів до діагностичної діяльності». У 2010 році присвоєно вчене звання професора.

Стаж педагогічної роботи у вищих закладах освіти IV рівня акредитації – 25 років.

Член спеціалізованих Вчених рад Д 26.133.06, К 26.133.05 Київського університету імені Бориса Грінченка, науково-методичної комісії з питань інноваційної діяльності та дослідно-експериментальної роботи загальноосвітніх навчальних закладів МОН України. Академік Української академії акмеологічних наук.

Досвід роботи: з 1983–1995 рр. – учитель української мови і літератури, заступник директора з навчально-виховної та науково-методичної роботи середньої школи № 107 Подільського району м. Києва; 1995–1999 рр. – старший викладач кафедри педагогіки Київського міжрегіонального інституту вдосконалення вчителів; 2000-2008 рр. – завідувач кафедри педагогіки, декан педагогічного факультету Київського університету імені Бориса Грінченка; 2008–2010 рр. - проректор із соціально-гуманітарних питань Київського університету імені Бориса Грінченка; 2010–2017 рр. – завідувач кафедри початкової освіти Київського університету імені Бориса Грінченка.

Має 240 наукових і науково-методичних публікацій з проблем професійної освіти. Автор 3 одноосібних і співавтор 6 колективних монографій, 2 підручників, 5 навчальних посібників. Під її керівництвом захистили кандидатські дисертації 16 здобувачів наукового ступеня кандидата педагогічних наук. Здійснює наукове керівництво 1 докторантом і 6 аспірантами.

Керівник дослідно-експериментальних проектів «Розвиток творчого потенціалу суб’єктів навчально-виховної процесу на засадах педагогіки добротворення» на базі Українського колежу ім. В.О. Сухомлинського та «Професійна компетентність учасників освітнього процесу» на базі Гімназії міжнародних відносин №323 Дарницького району м. Києва. Науковий консультант Скандинавської гімназії м. Києва. Головний редактор науково-методичного журналу «Початкова школа і сучасність».

Нагороди:

  • Відмінник народної освіти України (1989)
  • Відмінник освіти України (2004)
  • Медаль Бориса Грінченка
  • Почесні грамоти МОН України
  • Грамоти Головного управління освіти і науки КМДА
  • Подяки Київського міського голови