Керівництво

Президент Київського міжнародного університету

Хачатурян Хачатур Володимирович

Засновник Київського міжнародного університету, професор.

Відомий учений, педагог, поліглот. Має вищу технічну та філологічну освіту, кандидат філологічних наук. Відмінник освіти України, почесний член Європейської Асоціації міжнародної освіти, почесний професор Джорджтаунського Університету (США), Оксфордського університету (Великобританія) та Університету Сорбонна (Франція), член Міжнародної асоціації поліглотів.

Хачатур Володимирович – організатор багатьох інноваційних заходів у розвитку національної освіти. Постійно впроваджує нові підходи в управлінні вищим навчальним закладом, підтримує сучасні технології в навчальному процесі.

Галузь наукових інтересів – методика викладання іноземних мов і державне управління.

Хачатурян Х.В. є автором близько 260 наукових праць, зокрема, монографій з питань державного управління, восьми свідоцтв про авторські права на твори і відкриття, зареєстровані в Державному агентстві України з авторських і суміжних прав: «Отечественное самоуправление в мировом историческом процессе», «Модель самоуправления для Украины ХХІ в.», «Інновації в державному управлінні», «Пропозиції щодо підвищення якості підготовки фахівців за спеціальністю Міжнародне право», «Вища школа України. Підготовка національно-політичної еліти», «Труднощі і невдачі будівництва в Україні демократичного суспільства з ринковою економікою як прямий наслідок очолюваного комуністами переходу до капіталізму», «Значення приватних вузів у державотворчому процесі» та ін.

Хачатурян Х.В. – автор методики викладання іноземних мов, яка впроваджена в Київському міжнародному університеті й має світове визнання. У її основі лежить комунікативний підхід, який будується на автентичних матеріалах і моделюванні реальних комунікативних ситуацій, що сприяє засвоєнню мовних одиниць у типових комунікативних контекстах і створюють реальні умови для усного і письмового спілкування.

Професор Хачатурян Х.В. – постійний учасник міжнародних конференцій, симпозіумів. Неодноразово у складі фахівців здійснював ефективну консультаційну й експертну допомогу комітетам Верховної Ради України в розробці проектів законодавчих актів з правових питань, питань освіти.

У своїй діяльності професор Хачатурян Хачатур Володимирович постійно сприяє духовному відродженню України, розвитку вищої освіти на сучасному етапі, підтримці обдарованої молоді. За свою багатогранну діяльність удостоєний низки нагород.