Europass Diploma Supplеment (DS)

Статус та особливості програми

Оформлення до українського диплома про вищу освіту офіційного загальноєвропейського додатка Europass Diploma Supplement (DS)

Diploma Supplement є одним із ключових документів системи «Europass», яка заснована і функціонує відповідно до рішення Ради Європи 2241/2004 / ЄС:
 • є обов'язковим для визнання в межах ЄС і країн системи «Болонського процесу»;
 • DS має загальноєвропейську реєстрацію;
 • DS оформляється:
  • на кожну освітню кваліфікацію, яка відображатиме період вищої освіти в університеті (бакалавр, спеціаліст, магістр, Ph.D.);
  • на кожен період додаткової освіти, отримуваного на базі або на додаток до вищої освіти.

Ефект від упровадження для студента

 • міжнародне визнання юридичного факту здобуття вищої освіти, легітимності диплома;
 • конкурентні переваги випускника на ринку праці і в Україні, і за кордоном.

Алгоритм реалізації програми

 • Університет надає МАНВО необхідну інформацію про період і зміст освітніх програм, атестації здобутих знань і набутої освітньої кваліфікації студента-випускника.
 • МАНВО оформляє DS у міжнародних стандартах ECTS англійською мовою.
 • DS завіряється і підписується посадовими особами Університету, МАНВО і Всеукраїнського академічного союзу.
 • Студент оплачує вартість європейського бланка DS і робіт з його оформлення.