Додатковий британський диплом

Статус, особливості та формати міжнародного співробітництва

Спільний міжнародний проект у сфері надання зацікавленим особам британських кваліфікацій (компетенцій) додаткової освіти щодо базової вищої освіти.


Формати міжнародного співробітництва

Алгоритм реалізації
 • Навчання в межах проекту проходять зацікавлені студенти Університету.
 • Навчання в межах проекту проходить паралельно з реалізацією відповідного освітнього курсу в межах університетських програм (циклів) навчання з конкретної дисципліни.
 • Атестації підлягає рівень знань студента з конкретної дисципліни (навчального предмета).

При проходженні студентом підсумкової публічної атестації під егідою МАНВО йому необхідно подати для міжнародного експертного оцінювання публікації (в межах проекту GISAP) у видання МАНВО, тематичну атестаційну роботу й отримати експертну оцінку не нижче 6,0 балів.

За підсумками успішного проходження підсумкової атестації студент отримує такі освітні документи, що характеризують набуту компетенцію й освітню кваліфікацію:
 • «Аналітик» за відповідною освітньою проблематикою: європейський (британський) диплом;
 • 2) «Europass Diploma Supplement»;
 • 3) «Europass Mobility».

Диплом з відзнакою або додатковий Міжнародний сертифікат якості знань оформляються в разі, якщо при публікації наукового дослідження, передусім з наукової аналітики проекту GISAP, відповідна особа отримала експертну оцінку не нижче 7,5 бала.

Атестаційний формат

Атестаційний формат проекту дає змогу будь-якій зацікавленій особі оцінити свою спеціальну кваліфікацію (набуті знання) завдяки проходженню міжнародної експертної атестації.

Для вступу до участі в програмі зацікавлена особа повинна мати документальне підтвердження проходження освітнього курсу будь-якого рівня і виду (зокрема - окремої дисципліни в межах масштабного освітнього циклу), незалежно від того, чи проводилась у межах такого курсу атестація знань чи ні. У програмі також мають право взяти участь особи, що опанували певні спеціальні знання в процесі самоосвіти.

Алгоритм реаліації програми
 • Атестації можуть підлягати спеціальні знання (кваліфікація), які являють собою самостійну і цілісну навчальну дисципліну або наукову проблему.
 • Учасники програми у вільній формі зголошуються пройти міжнародну експертну атестацію з конкретної дисципліни.
 • Експертна колегія МАНВО формулює і представляє учаснику програми перелік з 5 питань, безпосередньо пов'язаних із заявленою до атестації дисципліною (питання можуть відрізнятись оригінальністю постановки, але не вимагають надмірно поширених відповідей).
 • Учасник програми відповідає на запропоновані йому запитання в довільній формі впродовж трьох календарних діб і надає відповіді Експертній колегії.
 • Атестація знань учасника програми, виражених у його відповідях на запитання, здійснюється впродовж трьох календарних діб відповідно до колегіального рішення Експертної колегії.
 • Атестація вважається успішно пройденою за умови визнання Експертної колегією принципової правильності всіх 5 відповідей.
 • Експертна колегія оцінює за 10-бальною системою кожну відповідь і аргументує свою незгоду з окремими відповідями.
 • Позитивна атестація оформляється «атестаційної сертифікатом якості освіти», який надсилається учаснику програми в електронному вигляді.

Ефект від упровадження для студента

 • отримання «другого» британського диплома про додаткову освіту, з оформленням документів системи «Europass»;
 • удосконалення і розширення кваліфікації та навичок;
 • міжнародне визнання комплексу знань, академічних кваліфікацій і професійних навичок фахівця;
 • друкування професійних публікацій у профільних виданнях (збірниках наукових праць і/або галузевих журналах) МАНВО, що значно підвищує освітню компетенцію і професійний статус зацікавленої особи на ринку праці і в академічному середовищі;
 • значне полегшення процесу працевлаштування фахівця в іноземних компаніях і за кордоном;
 • конкурентні переваги випускника на ринку праці і в Україні, і за кордоном.
22 05/2021
10:00
Зустріч