Атестація осіб, які претендують на зайняття посади державної служби, щодо вільного володіння державною мовою

Нормативні документи


Порядок реєстрації осіб для проходження атестації:

 • визначитись із датою проходження атестації згідно з Графіком
 • подати секретареві атестаційної комісії Заяву щодо проходження атестації;
 • оплатити участь в атестації;
 • своєчасно прибути до навчального закладу;
 • виконувати вказівки та вимоги голови, членів та секретаря атестаційної комісії щодо процедури проходження атестації.

До проходження атестації допускаються особи, присутність яких зафіксована перед початком атестації секретарем атестаційної комісії та які подали заяву щодо проходження атестації і здійснили оплату.

Порядок реєстрації осіб для отримання посвідчення без проходження процедури атестації:

1) подати секретареві атестаційної комісії Заяву щодо виготовлення і видачі посвідчення про вільне володіння державною мовою на підставі документів про освіту, а саме:
Назва документа Підстава
Атестата про загальну середню освіту з відповідним додатком (виданий до 2000 р.)Іспит з української мови – оцінка «5» або Іспит з української мови та літератури – оцінка «5»
Атестата про загальну середню освіту з відповідним додатком (виданий після 2000 р.)ДПА з української мови – не менше 10
Диплом молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста), бакалавра, магістра (спеціаліста) з відповідним додатком«Українська мова» або «Ділова українська мова» або «Українська мова за фаховим спрямуванням» - відмінно
Диплом бакалавра, магістра (спеціаліста) Спеціальність: «Українська мова та література»; «Українська мова та література і іноземна мова»; «Філологія» (за спеціалізацією «Українська мова та література»)

2) надати оригінал документа про освіту, на підставі якого підтверджується володіння державною мовою, з відповідним додатком;

3) своєчасно оплатити вартість виготовлення посвідчення.

При собі обов’язково мати оригінали таких документів:

 • паспорта;
 • довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;
 • диплома про вищу освіту та додатка до нього / документа, на підставі якого підтверджується володіння державною мовою, з відповідним додатком;
 • свідоцтва про зміну імені (за необхідності);
 • свідоцтва про шлюб (за необхідності).

Скановані копії цих документів, для попередньої реєстрації, можна надіслати на e-mail: info@kymu.edu.ua

Посвідчення вручається учасникам, які успішно пройшли атестацію/замовили бланк виготовлення посвідчення на підставі документів про освіту, наступного дня після дати засідання атестаційної комісії.

1. Вартість послуги проведення атестації:

 • для учасників атестації, за графіком атестаційних сесій – 700,00 грн.;
 • для учасників, які планують проходження атестації в індивідуальному порядку – 1400,00 грн.

2. Вартість послуги за виготовлення бланка:

 • посвідчення – 200,00 грн.;
 • дублікату посвідчення – 200,00 грн.

Оплату здійснювати за такими реквізитами (або готівкою в касі університету):

Приватний вищий навчальний заклад «Київський міжнародний університет»

ЄДРПОУ 21595240
АТ Укрексімбанк в м. Києві
р/ рахунок 2600 90000 22707
МФО 322313
Індив. №215952426570
Свідоцтво плат. ПДВ №36374686

Форма власності: приватна

Президент: Хачатурян Хачатур Володимирович

Юридична і фактична адреса: 03179, Київ, вул. Львівська, 49

Телефони: +38044 594-03-04; +38063 935-19-28; +38068 920-36-89
Тел./факс бух.: +380 44 503 02 77

Зразки тестових завдань, тем та сценаріїв для проведення співбесід за посиланням