Майстер клас для майбутніх юристів «Як виграти справу в суді»

22.12.2020

Вже традиційними стали зустрічі студентів та здобувачів Навчально-наукового юридичного інституту КиМУ зі стейкхолдерами. 22 грудня 2020 року до Дня Адвокатури України відбулася зустріч з практикуючим адвокатом, к.ю.н. Загрішевою Надією Володимирівною.

Адже, налагодження прямих зв’язків Університету зі стейкхолдерами сприяє поступовій інтеграції науки у практику за рахунок залучення науковців – правників до вирішення поставлених завдань для досягнення необхідних компетенцій здобувачами юридичної освіти.

«Сучасний період розвитку адвокатури України характеризується необхідністю створення ефективної моделі цього правозахисного інституту. Держава має всіма способами сприяти адвокатурі, але в жодному разі не контролювати її. Держава не може не потребувати такого правозахисного інституту, як адвокатура, бо саме вона регулює діяльність останньої, видаючи закони і встановлюючи правила, за якими діє адвокат. До того ж держава встановила таку систему правосуддя, в якій важливе місце відводиться адвокатурі, – зазначає Загрішева Н.В. – адвокатура як правозахисний інститут здатна ефективно реалізувати функцію професійно-правового незалежного контролю за відправленням правосуддя, діяльністю виконавчої влади у сфері забезпечення конституційних прав і свобод та участі у законотворчій діяльності»

Крім того, КиМУ сприяє співпраці викладачів Навчально-наукового юридичного інституту з практикуючими правознавцями, адже питання практичноорієнтованого навчання сьогодні постало для університетів гостро, як ніколи. Проректор з навчально-виховної роботи КимУ Данченко Т.В. зазначила, що є спільне для всіх завдання націлити навчальний процес на формування актуальних компетентностей і навичок, наповнити навчальні програми актуальними для ринку праці підходами, інструментами, формами.

Саме тому результатом зустрічі стала домовленість провести для здобувачів університету в ІІ півріччі 2020-2021 н.р. спільного  майстер-класу на тему «Кримінально правовий захист комерційної таємниці суб’єктів господарювання» за участі завідувача кафедри публічноправових наук КиМУ, к.ю.н. Бісюк О.С. та адвоката, к.ю.н. Загрішевої Н.В.

  Саме такі заходи буть корисними як здобувачам освіти, так і викладачам, щоб вони краще відчували ринок праці, розуміли очікування роботодавців до підготовки майбутніх правників і впроваджували їх у свої програми.