Екскурсія в Музей грошей Національного банку України

22.03.2019

Музей – це місце, де зустрічаються сьогодення і минуле. Коли проходиш по його залах, то відчуваєш, як дух часів, що пішли, наповнює тебе.

22 березня 2019 року директором Навчально-наукового юридичного інституту к.ю.н. Панфіловою Ю.М. та завідувачем кафедри теоретичних та приватно-правових дисциплін к.ю.н. Сапаровою А.О. було організовано екскурсію до Музею грошей для студентів першого курсу спеціальностей «право» та «міжнародне право».

Екскурсовод ознайомила студентів з історією монетної справи, подала інформацію щодо еволюції грошових відносин у глобальному та національному масштабах. Розповіла, що музейна колекція (предмети нумізматики і боністики) відображає грошовий обіг на теренах України з найдавніших часів до сьогодення та представила експозицію музею за хронологічним принципом, зокрема, починаючи від примітивних товарів, які виконували функції грошей, і закінчуючи національною грошовою одиницею сучасної України – гривнею.

Майбутні правники мали змогу детально оглянути експозиції, зокрема:

 • монети грецьких міст Північного Причорномор’я;
 • монети Римської імперії I – III ст. н.е.;
 • перші монети Київської Русі – срібляники;
 • срібні злитки Київської Русі (гривні) так званого «безмонетного періоду»;
 • монети країн Західної Європи XV – XVII ст.;
 • копійки Московського царства та металеві і паперові гроші Російської імперії;
 • гроші часів Української Народної Республіки 1917 – 1920 рр.;
 • грошові знаки Польщі та Німеччини;
 • радянські рублі та червінці;
 • етапи проведення грошових реформ;
 • купоно-карбованці перших років незалежності України;
 • гривні незалежної України 1996 – 2018 років;
 • колекція пам’ятних та ювілейних монет колишнього Радянського союзу;
 • колекція пам’ятних та ювілейних монет України;
 • експозиція назв грошових одиниць багатьох країн світу.

Природно, що цікава екскурсія викликала у студентів жвавий інтерес, по закінченні якої екскурсовод відповів на численні запитання щодо зменшення розрахунків готівкою та збільшення безготівкових платежів за допомогою сучасних smart-карток, безконтактних платіжних карток, електронних грошей.

Отримані знання студенти зможуть використати при вивченні фундаментальних дисциплін, таких як «Фінансове право», «Банківське право», «Міжнародні фінансові організації».