Вибіркові дисципліни освітньої програми “Туризм” (другого магістерського рівня)

ДисципліниСеместр
Механізми забезпечення якісного екскурсійного обслуговування на державному рівні1
Глокалізація світових туристичних дестинацій1
Кон'юнктура туристичного ринку1
Управління конкурентоспроможністю туристичного підприємства1
Аналітика процесів на міжнародному туристичному ринку2
Організація та управління виставково-ярмарковою діяльністю в туризмі2
Оптимізація туристичної сфери України2
Кластерний аналіз галузі туризму в Україні3
Менеджмент туристичного брендингу3
Організація фінансової та цінової політики туристичного підприємства3
Методології та методи наукового дослідження міжнародного туристичного ринку3
Наукове прогнозування державного розвитку в галузі туризму3
Контролінг інформаційної політики туристичного підприємства3
Відповідальне лідерство та стратегічне управління туристичним підприємством3
Стратегічне управління сталим розвитком галузі туризму в державі 4
Методологічні аспекти управління соціально-трудовими відносинами в галузі туризму4
Програмний туроперайтинг4
Антикризовий менеджмент туристичного підприємства4
ДисципліниСеместр
Механізми забезпечення якісного екскурсійного обслуговування на державному рівні1
Глокалізація світових туристичних дестинацій1
Кон'юнктура туристичного ринку1
Управління конкурентоспроможністю туристичного підприємства1
Аналітика процесів на міжнародному туристичному ринку2
Організація та управління виставково-ярмарковою діяльністю в туризмі2
Оптимізація туристичної сфери України2
Кластерний аналіз галузі туризму в Україні3
Менеджмент туристичного брендингу3
Організація фінансової та цінової політики туристичного підприємства3
Методології та методи наукового дослідження міжнародного туристичного ринку3
Наукове прогнозування державного розвитку в галузі туризму3
Контролінг інформаційної політики туристичного підприємства3
Відповідальне лідерство та стратегічне управління туристичним підприємством3
Стратегічне управління сталим розвитком галузі туризму в державі 4
Методологічні аспекти управління соціально-трудовими відносинами в галузі туризму4
Програмний туроперайтинг4
Антикризовий менеджмент туристичного підприємства4
ДисципліниСеместр
Механізми забезпечення якісного екскурсійного обслуговування на державному рівні1
Глокалізація світових туристичних дестинацій1
Кон'юнктура туристичного ринку1
Управління конкурентоспроможністю туристичного підприємства1
Аналітика процесів на міжнародному туристичному ринку2
Організація та управління виставково-ярмарковою діяльністю в туризмі2
Оптимізація туристичної сфери України2
Кластерний аналіз галузі туризму в Україні3
Менеджмент туристичного брендингу3
Організація фінансової та цінової політики туристичного підприємства3
Методології та методи наукового дослідження міжнародного туристичного ринку3
Наукове прогнозування державного розвитку в галузі туризму3
Контролінг інформаційної політики туристичного підприємства3
Відповідальне лідерство та стратегічне управління туристичним підприємством3
Стратегічне управління сталим розвитком галузі туризму в державі 4
Методологічні аспекти управління соціально-трудовими відносинами в галузі туризму4
Програмний туроперайтинг4
Антикризовий менеджмент туристичного підприємства4