Вибіркові дисципліни освітньої програми “Психологія” (другого магістерського рівня)

ДисципліниСеместр
Теоретичні основи психосоціального розвитку особистості1
Теоретичні засади психології соціальної депривації1
Методологія психології бізнес-консультування та бізнес-тренінгу1
Методологія психології управлінського консультування1
Теоретико-методологічні засади корекційної андрагогіка2
Теорія і практика психологічного супроводу інклюзивної освіти2
Теорія і методологія психології лідерства2
Теорія і практика психології конкурентноздатності2
Теорія і практика неврології та психіатрії3
Теорія і практика психології психічно хворих3
Теоретичні аспекти профайлінгу3
Теоретичні засади нейротехнологій3
Теоретичні аспекти психокорекції кризових станів4
Теоретичні основи психології життєвих криз4
Теоретико-методологічні основипсихології масової поведінки4
Теоретико-методологічні засади психології консолідації4
Теорія і практика організації психологічної служби в закладах освіти4
Теорія і практика соціально-педагогічної діяльності психолога4
ДисципліниСеместр
Теоретичні основи психосоціального розвитку особистості1
Теоретичні засади психології соціальної депривації1
Методологія психології бізнес-консультування та бізнес-тренінгу1
Методологія психології управлінського консультування1
Теоретико-методологічні засади корекційної андрагогіка2
Теорія і практика психологічного супроводу інклюзивної освіти2
Теорія і методологія психології лідерства2
Теорія і практика психології конкурентноздатності2
Теорія і практика неврології та психіатрії3
Теорія і практика психології психічно хворих3
Теоретичні аспекти профайлінгу3
Теоретичні засади нейротехнологій3
Теоретичні аспекти психокорекції кризових станів4
Теоретичні основи психології життєвих криз4
Теоретико-методологічні основипсихології масової поведінки4
Теоретико-методологічні засади психології консолідації4
Теорія і практика організації психологічної служби в закладах освіти4
Теорія і практика соціально-педагогічної діяльності психолога4
ДисципліниСеместр
Теоретичні основи психосоціального розвитку особистості1
Теоретичні засади психології соціальної депривації1
Методологія психології бізнес-консультування та бізнес-тренінгу1
Методологія психології управлінського консультування1
Теоретико-методологічні засади корекційної андрагогіка2
Теорія і практика психологічного супроводу інклюзивної освіти2
Теорія і методологія психології лідерства2
Теорія і практика психології конкурентноздатності2
Теорія і практика неврології та психіатрії3
Теорія і практика психології психічно хворих3
Теоретичні аспекти профайлінгу3
Теоретичні засади нейротехнологій3
Теоретичні аспекти психокорекції кризових станів4
Теоретичні основи психології життєвих криз4
Теоретико-методологічні основипсихології масової поведінки4
Теоретико-методологічні засади психології консолідації4
Теорія і практика організації психологічної служби в закладах освіти4
Теорія і практика соціально-педагогічної діяльності психолога4