Вибіркові дисципліни освітньої програми “Право” (першого магістерського рівня)