Вибіркові дисципліни освітньої програми “Право” (аспірантура)