Вибіркові дисципліни освітньої програми “Підприємництво” (першого бакалаврського рівня)

ДисципліниСеместр
Психологія бізнесу 2
Організаційна поведінка і діловий протокол2
Паблік Рилейшнз та ділове спілкування3
Етика бізнесу3
Біржове право3
Лідерство і партнерство в підприємницькій діяльності3
Міжнародні економічні відносини4
Біржова справа та біржовий аналіз4
Інформаційні системи і технології в комерційній діяльності4
Оподаткування підприємства4
ЗЕД підприємства5
Маркетингові дослідження5
Формування бізнес-моделі підприємства5
Соціальне страхування5
Основи інвестиційного аналізу5
Людський капітал в умовах економіки знань5
Страховий ринок6
Цінні папери і фондовий ринок6
Правові засади підприємницької діяльності6
Державне регулювання страхових ринків в економічно-розвинених країнах6
Управління командами6
Тайм-менеджмент6
Страхові ризики і їх оцінювання7
Практики корпоративно-соціальної відповідальності7
Економічний аналіз галузі7
Бізнес-планування7
Академічне підприємництво7
Управлінський облік7
Аналіз фінансових ринків8
Аудит підприємницької діяльності8
Інноваційні технології у біржовій діяльності8
Інформаційно-комунікаційні технології в умовах цифрової економіки8
Публічні закупівлі та біржова електронна торгівля8
Фінансовий менеджмент у страхуванні8
ДисципліниСеместр
Психологія бізнесу 2
Організаційна поведінка і діловий протокол2
Паблік Рилейшнз та ділове спілкування3
Етика бізнесу3
Біржове право3
Лідерство і партнерство в підприємницькій діяльності3
Міжнародні економічні відносини4
Біржова справа та біржовий аналіз4
Інформаційні системи і технології в комерційній діяльності4
Оподаткування підприємства4
ЗЕД підприємства5
Маркетингові дослідження5
Формування бізнес-моделі підприємства5
Соціальне страхування5
Основи інвестиційного аналізу5
Людський капітал в умовах економіки знань5
Страховий ринок6
Цінні папери і фондовий ринок6
Правові засади підприємницької діяльності6
Державне регулювання страхових ринків в економічно-розвинених країнах6
Управління командами6
Тайм-менеджмент6
Страхові ризики і їх оцінювання7
Практики корпоративно-соціальної відповідальності7
Економічний аналіз галузі7
Бізнес-планування7
Академічне підприємництво7
Управлінський облік7
Аналіз фінансових ринків8
Аудит підприємницької діяльності8
Інноваційні технології у біржовій діяльності8
Інформаційно-комунікаційні технології в умовах цифрової економіки8
Публічні закупівлі та біржова електронна торгівля8
Фінансовий менеджмент у страхуванні8
ДисципліниСеместр
Психологія бізнесу 2
Організаційна поведінка і діловий протокол2
Паблік Рилейшнз та ділове спілкування3
Етика бізнесу3
Біржове право3
Лідерство і партнерство в підприємницькій діяльності3
Міжнародні економічні відносини4
Біржова справа та біржовий аналіз4
Інформаційні системи і технології в комерційній діяльності4
Оподаткування підприємства4
ЗЕД підприємства5
Маркетингові дослідження5
Формування бізнес-моделі підприємства5
Соціальне страхування5
Основи інвестиційного аналізу5
Людський капітал в умовах економіки знань5
Страховий ринок6
Цінні папери і фондовий ринок6
Правові засади підприємницької діяльності6
Державне регулювання страхових ринків в економічно-розвинених країнах6
Управління командами6
Тайм-менеджмент6
Страхові ризики і їх оцінювання7
Практики корпоративно-соціальної відповідальності7
Економічний аналіз галузі7
Бізнес-планування7
Академічне підприємництво7
Управлінський облік7
Аналіз фінансових ринків8
Аудит підприємницької діяльності8
Інноваційні технології у біржовій діяльності8
Інформаційно-комунікаційні технології в умовах цифрової економіки8
Публічні закупівлі та біржова електронна торгівля8
Фінансовий менеджмент у страхуванні8
ДисципліниСеместр
Аналіз фінансових ринків5
Бізнес-планування6
Біржова справа та біржовий аналіз5
Біржове право7
Біржовий маркетинг8
Біржові операції8
Бухгалтерський облік, оподаткування та аудит страхових організацій8
Венчурний бізнес7
Етика бізнесу2
Іноземна мова6, 8
Інфраструктура підприємницької діяльності5
Контролінг в підприємницькій діяльності5
Лідерство та партнерство в підприємницькій діяльності5
Навчально-ознайомча практика (Практика з ЕОМ)4
Оподаткування підприємства8
Органцізація діяльності підприємства8
Основи біржової діяльності5
Основи інвестиційного аналізу8
Основи страхування5
Паблік Рилейшнз5
Підприємництво і малий бізнес8
Правові засади підприємницької діяльності8
Ризик-менеджмент7
Соціальне страхування5
Страхова справа5
Страховий маркетинг8
Страхові послуги7
Теорія ризику у страхуванні8
Фінансовий менеджмент у страхуванні6
Фондовий ринок6
Формування бізнес-моделі підприємства 5