Вибіркові дисципліни освітньої програми “Переклад” (першого бакалаврського рівня)

ДисципліниСеместр
Політологія3
Психологія спілкування3
Перекладацькі трансформації при перекладі текстів сучасних ЗМІ3
Переклад фразеологізмів у художніх текстах3
Сучасні інформаційні технології в діяльності перекладача4
Інформаційно-ресурсне забезпечення лінгвістичної діяльності4
Література США5
Література європейських країн5
Лінгвокраїнознавство англомовних країн5
Національно-культурні особливості соціальної і мовленнєвої поведінки носіїв мови, яка вивчається5
Засоби прагматичної адаптації казок і дитячої літератури5
Краєзнавство в діяльності перекладача-гіда5
Основи послідовного перекладу6
Технологія перекладацького скоропису в діяльності усного перекладача6
Перекладацька практика (усний переклад)6
Перекладацька практика (письмовий переклад)6
Практика письмового перекладу другої іноземної мови7
Практика усного перекладу другої іноземної мови7
Англійська мова ділового спілкування7
Етичний та психолінгвістичний аспекти перекладацької діяльності7
Психологія кадрового менеджменту7
Психологія HR-менеджменту7
Практика письмового перекладу другої іноземної мови8
Практика усного перекладу другої іноземної мови8
Англійська мова ділового спілкування8
Етичний та психолінгвістичний аспекти перекладацької діяльності8
Переклад текстів у галузі права8
Переклад офіційно-ділового мовлення8
Стилістичні та граматичні особлисвосі перекладу художніх текстів8
Основи перекладацького аналізу і редагування8
Дипломатичний протокол перекладача8
Засоби майстерності перекладача науково-технічних текстів8
Перекладацька практика з другої іноземної мови (усний переклад)8
Перекладацька практика з другої іноземної мови (письмовий переклад)8
ДисципліниСеместр
Політологія3
Психологія спілкування3
Перекладацькі трансформації при перекладі текстів сучасних ЗМІ3
Переклад фразеологізмів у художніх текстах3
Сучасні інформаційні технології в діяльності перекладача4
Інформаційно-ресурсне забезпечення лінгвістичної діяльності4
Література США5
Література європейських країн5
Лінгвокраїнознавство англомовних країн5
Національно-культурні особливості соціальної і мовленнєвої поведінки носіїв мови, яка вивчається5
Засоби прагматичної адаптації казок і дитячої літератури5
Краєзнавство в діяльності перекладача-гіда5
Основи послідовного перекладу6
Технологія перекладацького скоропису в діяльності усного перекладача6
Перекладацька практика (усний переклад)6
Перекладацька практика (письмовий переклад)6
Практика письмового перекладу другої іноземної мови7
Практика усного перекладу другої іноземної мови7
Англійська мова ділового спілкування7
Етичний та психолінгвістичний аспекти перекладацької діяльності7
Психологія кадрового менеджменту7
Психологія HR-менеджменту7
Практика письмового перекладу другої іноземної мови8
Практика усного перекладу другої іноземної мови8
Англійська мова ділового спілкування8
Етичний та психолінгвістичний аспекти перекладацької діяльності8
Переклад текстів у галузі права8
Переклад офіційно-ділового мовлення8
Стилістичні та граматичні особлисвосі перекладу художніх текстів8
Основи перекладацького аналізу і редагування8
Дипломатичний протокол перекладача8
Засоби майстерності перекладача науково-технічних текстів8
Перекладацька практика з другої іноземної мови (усний переклад)8
Перекладацька практика з другої іноземної мови (письмовий переклад)8
ДисципліниСеместр
Політологія3
Психологія спілкування3
Перекладацькі трансформації при перекладі текстів сучасних ЗМІ3
Переклад фразеологізмів у художніх текстах3
Сучасні інформаційні технології в діяльності перекладача4
Інформаційно-ресурсне забезпечення лінгвістичної діяльності4
Література США5
Література європейських країн5
Лінгвокраїнознавство англомовних країн5
Національно-культурні особливості соціальної і мовленнєвої поведінки носіїв мови, яка вивчається5
Засоби прагматичної адаптації казок і дитячої літератури5
Краєзнавство в діяльності перекладача-гіда5
Основи послідовного перекладу6
Технологія перекладацького скоропису в діяльності усного перекладача6
Перекладацька практика (усний переклад)6
Перекладацька практика (письмовий переклад)6
Практика письмового перекладу другої іноземної мови7
Практика усного перекладу другої іноземної мови7
Англійська мова ділового спілкування7
Етичний та психолінгвістичний аспекти перекладацької діяльності7
Психологія кадрового менеджменту7
Психологія HR-менеджменту7
Практика письмового перекладу другої іноземної мови8
Практика усного перекладу другої іноземної мови8
Англійська мова ділового спілкування8
Етичний та психолінгвістичний аспекти перекладацької діяльності8
Переклад текстів у галузі права8
Переклад офіційно-ділового мовлення8
Стилістичні та граматичні особлисвосі перекладу художніх текстів8
Основи перекладацького аналізу і редагування8
Дипломатичний протокол перекладача8
Засоби майстерності перекладача науково-технічних текстів8
Перекладацька практика з другої іноземної мови (усний переклад)8
Перекладацька практика з другої іноземної мови (письмовий переклад)8
11 03/2023
10:00
Зустріч