Вибіркові дисципліни освітньої програми “Переклад” (другого магістерського рівня)

ДисципліниСеместр
Лексичний та граматичний аспекти перекладу різногалузевих текстів1
Прагматичний аспект перекладу різножанрових і різностильових текстів1
Переклад ділової кореспонденції і юридичних документів2
Протокол і етикет у діяльності перекладача2
Переклад та редагування суспільно-політичного тексту2
Семантико-стилістичні проблеми перекладу художнього дискурсу2
Переклад і редагування науково-технічних текстів3
Термінологічні проблеми при перекладі економічних і медичних текстів3
Лінгвокультурні та соціокультурні аспекти перекладу3
Актуальні проблеми перекладу текстів у ІТ галузі3
Перекладацький супровід переговорного процесу3
Стратегії і техніки перекладу переговорів, конференцій та зустрічей3
Особливості перекладу юридичних документів4
Переклад міжнародного правового дискурсу 4
Моделювання освітього середовища4
Інноваційні технології викладання перекладу у вищій школі4
Комп'ютерна лексикографія і переклад/ Основи машинного перекладу4
Основи машинного перекладу4
ДисципліниСеместр
Лексичний та граматичний аспекти перекладу різногалузевих текстів1
Прагматичний аспект перекладу різножанрових і різностильових текстів1
Переклад ділової кореспонденції і юридичних документів2
Протокол і етикет у діяльності перекладача2
Переклад та редагування суспільно-політичного тексту2
Семантико-стилістичні проблеми перекладу художнього дискурсу2
Переклад і редагування науково-технічних текстів3
Термінологічні проблеми при перекладі економічних і медичних текстів3
Лінгвокультурні та соціокультурні аспекти перекладу3
Актуальні проблеми перекладу текстів у ІТ галузі3
Перекладацький супровід переговорного процесу3
Стратегії і техніки перекладу переговорів, конференцій та зустрічей3
Особливості перекладу юридичних документів4
Переклад міжнародного правового дискурсу 4
Моделювання освітього середовища4
Інноваційні технології викладання перекладу у вищій школі4
Комп'ютерна лексикографія і переклад/ Основи машинного перекладу4
Основи машинного перекладу4
ДисципліниСеместр
Лексичний та граматичний аспекти перекладу різногалузевих текстів1
Прагматичний аспект перекладу різножанрових і різностильових текстів1
Переклад ділової кореспонденції і юридичних документів2
Протокол і етикет у діяльності перекладача2
Переклад та редагування суспільно-політичного тексту2
Семантико-стилістичні проблеми перекладу художнього дискурсу2
Переклад і редагування науково-технічних текстів3
Термінологічні проблеми при перекладі економічних і медичних текстів3
Лінгвокультурні та соціокультурні аспекти перекладу3
Актуальні проблеми перекладу текстів у ІТ галузі3
Перекладацький супровід переговорного процесу3
Стратегії і техніки перекладу переговорів, конференцій та зустрічей3
Особливості перекладу юридичних документів4
Переклад міжнародного правового дискурсу 4
Моделювання освітього середовища4
Інноваційні технології викладання перекладу у вищій школі4
Комп'ютерна лексикографія і переклад/ Основи машинного перекладу4
Основи машинного перекладу4
11 03/2023
10:00
Зустріч