Вибіркові дисципліни освітньої програми “Міжнародні економічні відносини” (першого бакалаврського рівня)

ДисципліниСеместр
Міжнародні економічні організації3
Актуальні проблеми транскордонного співробітництва3
Психологія спілкування3
Ораторське мистецтво3
Стратегічні комунікації в МЕВ4
Міжнародна патентно-ліцензійна справа4
Правове регулювання ЗЕД4
Практики корпоративно-соціальної відповідальності у міжнародному бізнесі4
Міжнародна логістика4
Механізми функціонування СОТ4
Міжнародна кооперація5
Міжнародна ринкова ризикологія5
Кон'юктура світових товарних ринків3
Інформаційні технології в управлінні інноваційними процесами системи МЕВ5
Глобальні маркетингові стратегії6
Міжнародний менеджмент6
Міжнародна статистика6
Міжнародні фінанси6
Економіка та зовнішньоекономічні зв'язки України6
Економічна дипломатія у системі забезпечення національних інтересів держав6
Управління міжнародними проєктами7
Тайм-менеджмент у професійній діяльності7
Переклад дипломатичних переговорів, конференцій та зустрічей7
Переклад дипломатичних документів та коресподенції7
Страхування у міжнародному бізнесі7
Договірне право7
Прогнозування і моделювання в МЕВ8
Бізнес-планування міжнародних підприємств8
Крос-культурний менеджмент8
Бізнес аналіз зарубіжних інвестицій8
Аналіз конкурентноспроможності на міжнародному ринку8
Безпекові моделі підприємницької діяльності8
Міжнародні валютно-кредитні відносини8
Стратегії стійкого розвитку МЕВ в Євроатлантичному просторі8
ДисципліниСеместр
Міжнародні економічні організації3
Актуальні проблеми транскордонного співробітництва3
Психологія спілкування3
Ораторське мистецтво3
Стратегічні комунікації в МЕВ4
Міжнародна патентно-ліцензійна справа4
Правове регулювання ЗЕД4
Практики корпоративно-соціальної відповідальності у міжнародному бізнесі4
Міжнародна логістика4
Механізми функціонування СОТ4
Міжнародна кооперація5
Міжнародна ринкова ризикологія5
Кон'юктура світових товарних ринків3
Інформаційні технології в управлінні інноваційними процесами системи МЕВ5
Глобальні маркетингові стратегії6
Міжнародний менеджмент6
Міжнародна статистика6
Міжнародні фінанси6
Економіка та зовнішньоекономічні зв'язки України6
Економічна дипломатія у системі забезпечення національних інтересів держав6
Управління міжнародними проєктами7
Тайм-менеджмент у професійній діяльності7
Переклад дипломатичних переговорів, конференцій та зустрічей7
Переклад дипломатичних документів та коресподенції7
Страхування у міжнародному бізнесі7
Договірне право7
Прогнозування і моделювання в МЕВ8
Бізнес-планування міжнародних підприємств8
Крос-культурний менеджмент8
Бізнес аналіз зарубіжних інвестицій8
Аналіз конкурентноспроможності на міжнародному ринку8
Безпекові моделі підприємницької діяльності8
Міжнародні валютно-кредитні відносини8
Стратегії стійкого розвитку МЕВ в Євроатлантичному просторі8
ДисципліниСеместр
Міжнародні економічні організації3
Актуальні проблеми транскордонного співробітництва3
Психологія спілкування3
Ораторське мистецтво3
Стратегічні комунікації в МЕВ4
Міжнародна патентно-ліцензійна справа4
Правове регулювання ЗЕД4
Практики корпоративно-соціальної відповідальності у міжнародному бізнесі4
Міжнародна логістика4
Механізми функціонування СОТ4
Міжнародна кооперація5
Міжнародна ринкова ризикологія5
Кон'юктура світових товарних ринків3
Інформаційні технології в управлінні інноваційними процесами системи МЕВ5
Глобальні маркетингові стратегії6
Міжнародний менеджмент6
Міжнародна статистика6
Міжнародні фінанси6
Економіка та зовнішньоекономічні зв'язки України6
Економічна дипломатія у системі забезпечення національних інтересів держав6
Управління міжнародними проєктами7
Тайм-менеджмент у професійній діяльності7
Переклад дипломатичних переговорів, конференцій та зустрічей7
Переклад дипломатичних документів та коресподенції7
Страхування у міжнародному бізнесі7
Договірне право7
Прогнозування і моделювання в МЕВ8
Бізнес-планування міжнародних підприємств8
Крос-культурний менеджмент8
Бізнес аналіз зарубіжних інвестицій8
Аналіз конкурентноспроможності на міжнародному ринку8
Безпекові моделі підприємницької діяльності8
Міжнародні валютно-кредитні відносини8
Стратегії стійкого розвитку МЕВ в Євроатлантичному просторі8
ДисципліниКурс навчання
Архітектура світової фінансової системи

7
Бізнес-аналіз

5
Геополітичні та економічні зв'язки України

7
Дипломатичне листування

5
Друга іноземна мова (французька)

3,4
Друга іноземна мова (німецька)

3,4
Друга іноземна мова (за професійним спрямуванням)

5,6,7,8
Економіка та зовнішньоекономічні зв'язки України

8
Економічний ризик та методи його вимірювання

1
Іноземна мова  за професійним спрямуванням

4,5,6,7,8
Іноземна мова бізнес спрямування

4,5,6,7,8
Міжнародна податкова система

8
Міжнародне економічне право

4
Міжнародне фінансове право

8
Міжнародні валютно-кредитні відносини

5
Міжнародні конфлікти та гуманітарний чинник у світовій політиці

5
Моделі підприємницької діяльності глобалізованого світу

4
Національні моделі економічного розвитку

8
Основи економічної теорії

1
Патентно-ліцензійна торгівля

7
Перекладацька практика (усний переклад)

7
Перекладацька практика (письмовий переклад)

7
Прогнозування та моделювання процесів в міжнародних економічних відносинах

7
Управління інвестиційним процесом

7
11 03/2023
10:00
Зустріч