Вибіркові дисципліни освітньої програми “Міжнародні економічні відносини” (другого магістерського рівня рівня)