Вибіркові дисципліни освітньої програми “Міжнародне право” (першого бакалаврського рівня)

ДисципліниСеместр
Філософія права3
Психологія спілкування3
Економіка та зовнішньоекономічні зв'язки України4
Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності4
PR-інструменти в міжнародних відносинах4
Стратегічні комунікації в міжнародному праві4
Судові системи та порівняльне судове право4
Взаємно-правова допомога держав4
Взаємодія національного і міжнародного права5
Антимонопольне право в Україні і зарубіжних країнах5
Міжнародне інформаційне право5
Правові основи діяльності Європейського суду з прав людини5
Міжнародна міграція та ринки трудових ресурсів5
Міжнародні соціальні стандарти5
Право міжнародних організацій6
Фінасово-правові інститути зарубіжних країн6
Міжнародне природноресурсне право6
Міжнародне право банкруцтва6
Міжнародний менеджмент7
Тайм-менеджмент у професійній діяльності7
Інституційне право ЄС7
Право інтелектуальної власності в країнах ЄС7
Право зовнішніх зносин7
Право міжнародної безпеки7
Переклад дипломатичних переговорів, конференцій та зустрічей7
Переклад дипломатичних документів та коресподенції7
Міжнародно-правові механізми захисту прав людини8
Прецедентна практика ЄСПЛ8
Право міжнародних договорів8
Міжнародний комерційний арбітраж8
Інститут міжнародно-правової відповідальності в сучасному МП8
Проблеми застосування практики ЄСПЛ у кримінальному праві8
Міжнародне гуманітарне право8
Основи міжнародного інвестиційного права8
ДисципліниСеместр
Філософія права3
Психологія спілкування3
Економіка та зовнішньоекономічні зв'язки України4
Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності4
PR-інструменти в міжнародних відносинах4
Стратегічні комунікації в міжнародному праві4
Судові системи та порівняльне судове право4
Взаємно-правова допомога держав4
Взаємодія національного і міжнародного права5
Антимонопольне право в Україні і зарубіжних країнах5
Міжнародне інформаційне право5
Правові основи діяльності Європейського суду з прав людини5
Міжнародна міграція та ринки трудових ресурсів5
Міжнародні соціальні стандарти5
Право міжнародних організацій6
Фінасово-правові інститути зарубіжних країн6
Міжнародне природноресурсне право6
Міжнародне право банкруцтва6
Міжнародний менеджмент7
Тайм-менеджмент у професійній діяльності7
Інституційне право ЄС7
Право інтелектуальної власності в країнах ЄС7
Право зовнішніх зносин7
Право міжнародної безпеки7
Переклад дипломатичних переговорів, конференцій та зустрічей7
Переклад дипломатичних документів та коресподенції7
Міжнародно-правові механізми захисту прав людини8
Прецедентна практика ЄСПЛ8
Право міжнародних договорів8
Міжнародний комерційний арбітраж8
Інститут міжнародно-правової відповідальності в сучасному МП8
Проблеми застосування практики ЄСПЛ у кримінальному праві8
Міжнародне гуманітарне право8
Основи міжнародного інвестиційного права8
ДисципліниСеместр
Філософія права3
Психологія спілкування3
Економіка та зовнішньоекономічні зв'язки України4
Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності4
PR-інструменти в міжнародних відносинах4
Стратегічні комунікації в міжнародному праві4
Судові системи та порівняльне судове право4
Взаємно-правова допомога держав4
Взаємодія національного і міжнародного права5
Антимонопольне право в Україні і зарубіжних країнах5
Міжнародне інформаційне право5
Правові основи діяльності Європейського суду з прав людини5
Міжнародна міграція та ринки трудових ресурсів5
Міжнародні соціальні стандарти5
Право міжнародних організацій6
Фінасово-правові інститути зарубіжних країн6
Міжнародне природноресурсне право6
Міжнародне право банкруцтва6
Міжнародний менеджмент7
Тайм-менеджмент у професійній діяльності7
Інституційне право ЄС7
Право інтелектуальної власності в країнах ЄС7
Право зовнішніх зносин7
Право міжнародної безпеки7
Переклад дипломатичних переговорів, конференцій та зустрічей7
Переклад дипломатичних документів та коресподенції7
Міжнародно-правові механізми захисту прав людини8
Прецедентна практика ЄСПЛ8
Право міжнародних договорів8
Міжнародний комерційний арбітраж8
Інститут міжнародно-правової відповідальності в сучасному МП8
Проблеми застосування практики ЄСПЛ у кримінальному праві8
Міжнародне гуманітарне право8
Основи міжнародного інвестиційного права8