Вибіркові дисципліни освітньої програми “Міжнародне право” (другого магістерського рівня)