Вибіркові дисципліни освітньої програми “Менеджмент” (першого бакалаврського рівня)

ДисципліниСеместр
Психологія бізнесу2
Організаційна поведінка і діловий протокол2
Паблік Рилейшнз та ділове спілкування3
Організація рекламної діяльності3
Офісний менеджмент3
Крос-культурний менеджмент3
Міжнародні економічні відносини4
Соціально-економічні стратегії розвитку організації4
Інформаційні системи і технології в комерційній діяльності4
Оподаткування підприємства4
Сучасні технології менеджменту в практиці5
Маркетингові дослідження5
Економіка та організація інноваційної діяльності5
Управління якістю5
Лідерство і партнерство в підприємницькій діяльності5
Людський капітал в умовах економіки знань5
Управління процесами6
Управління відносинами з клієнтами6
Бізнес-планування6
Управління науково-технічним потенціалом підприємства6
Управлінські рішення6
Самоменеджмент6
Управління інвестиціними проектами7
Управління економічною та соціальною безпекою діяльності підприємства7
Управління конкурентоспроможністю7
Капіталізація бренду7
Академічне підприємництво7
Управлінський облік7
Венчурний бізнес8
Менеджмент в умовах цифрової економіки8
Економіко-математичне моделювання8
Управління інформаційними ресурсами та захист інформації8
Управління проектами8
Інвестування8
ДисципліниСеместр
Психологія бізнесу2
Організаційна поведінка і діловий протокол2
Паблік Рилейшнз та ділове спілкування3
Організація рекламної діяльності3
Офісний менеджмент3
Крос-культурний менеджмент3
Міжнародні економічні відносини4
Соціально-економічні стратегії розвитку організації4
Інформаційні системи і технології в комерційній діяльності4
Оподаткування підприємства4
Сучасні технології менеджменту в практиці5
Маркетингові дослідження5
Економіка та організація інноваційної діяльності5
Управління якістю5
Лідерство і партнерство в підприємницькій діяльності5
Людський капітал в умовах економіки знань5
Управління процесами6
Управління відносинами з клієнтами6
Бізнес-планування6
Управління науково-технічним потенціалом підприємства6
Управлінські рішення6
Самоменеджмент6
Управління інвестиціними проектами7
Управління економічною та соціальною безпекою діяльності підприємства7
Управління конкурентоспроможністю7
Капіталізація бренду7
Академічне підприємництво7
Управлінський облік7
Венчурний бізнес8
Менеджмент в умовах цифрової економіки8
Економіко-математичне моделювання8
Управління інформаційними ресурсами та захист інформації8
Управління проектами8
Інвестування8
ДисципліниСеместр
Психологія бізнесу2
Організаційна поведінка і діловий протокол2
Паблік Рилейшнз та ділове спілкування3
Організація рекламної діяльності3
Офісний менеджмент3
Крос-культурний менеджмент3
Міжнародні економічні відносини4
Соціально-економічні стратегії розвитку організації4
Інформаційні системи і технології в комерційній діяльності4
Оподаткування підприємства4
Сучасні технології менеджменту в практиці5
Маркетингові дослідження5
Економіка та організація інноваційної діяльності5
Управління якістю5
Лідерство і партнерство в підприємницькій діяльності5
Людський капітал в умовах економіки знань5
Управління процесами6
Управління відносинами з клієнтами6
Бізнес-планування6
Управління науково-технічним потенціалом підприємства6
Управлінські рішення6
Самоменеджмент6
Управління інвестиціними проектами7
Управління економічною та соціальною безпекою діяльності підприємства7
Управління конкурентоспроможністю7
Капіталізація бренду7
Академічне підприємництво7
Управлінський облік7
Венчурний бізнес8
Менеджмент в умовах цифрової економіки8
Економіко-математичне моделювання8
Управління інформаційними ресурсами та захист інформації8
Управління проектами8
Інвестування8
11 03/2023
10:00
Зустріч