Вибіркові дисципліни освітньої програми “Комп’ютерні науки” (першого бакалаврського рівня)

ДисципліниСеместр
Практикум з комп`ютерного дизайну2
Цифрова обробка зображень2
Веб-технології та веб-дизайн3
Веб-програмування3
Психологія спілкування3
Конфліктологія і теорія переговорів3
Іноземна мова (за професійним спрямуванням)4, 5, 6, 7, 8
Теорія і практика комунікацій4
Інформаційні системи електронної комерції4
Криптографія4
Інтелектуальний аналіз даних4
Системи розподіленої обробки інформації5
Електронні транзакції5
Крос-платформне програмування6
Хмарні технології та обчислення6
Інформаційні технології в управлінні проектами6
Реінжиніринг бізнес-процесів та бізнес-планування6
Геоінформаційні системи6
Формування бізнес-моделі підприємства6
Економіка та бізнес7
Економіка програмного забезпечення7
Web-маркетинг7
Інформаційні технології в моделюванні бізнес-процесів7
Сервіс-орієнтована архітектура програмних систем8
Інтелектуальна обробка даних у розподілених інформаційних середовищах8
Аналіз вимог та управління якістю інформаційних систем8
Міжнародні інформаційні системи та технології8
ДисципліниСеместр
Практикум з комп`ютерного дизайну2
Цифрова обробка зображень2
Веб-технології та веб-дизайн3
Веб-програмування3
Психологія спілкування3
Конфліктологія і теорія переговорів3
Іноземна мова (за професійним спрямуванням)4, 5, 6, 7, 8
Теорія і практика комунікацій4
Інформаційні системи електронної комерції4
Криптографія4
Інтелектуальний аналіз даних4
Системи розподіленої обробки інформації5
Електронні транзакції5
Крос-платформне програмування6
Хмарні технології та обчислення6
Інформаційні технології в управлінні проектами6
Реінжиніринг бізнес-процесів та бізнес-планування6
Геоінформаційні системи6
Формування бізнес-моделі підприємства6
Економіка та бізнес7
Економіка програмного забезпечення7
Web-маркетинг7
Інформаційні технології в моделюванні бізнес-процесів7
Сервіс-орієнтована архітектура програмних систем8
Інтелектуальна обробка даних у розподілених інформаційних середовищах8
Аналіз вимог та управління якістю інформаційних систем8
Міжнародні інформаційні системи та технології8
ДисципліниСеместр
Практикум з комп`ютерного дизайну2
Цифрова обробка зображень2
Веб-технології та веб-дизайн3
Веб-програмування3
Психологія спілкування3
Конфліктологія і теорія переговорів3
Іноземна мова (за професійним спрямуванням)4, 5, 6, 7, 8
Теорія і практика комунікацій4
Інформаційні системи електронної комерції4
Криптографія4
Інтелектуальний аналіз даних4
Системи розподіленої обробки інформації5
Електронні транзакції5
Крос-платформне програмування6
Хмарні технології та обчислення6
Інформаційні технології в управлінні проектами6
Реінжиніринг бізнес-процесів та бізнес-планування6
Геоінформаційні системи6
Формування бізнес-моделі підприємства6
Економіка та бізнес7
Економіка програмного забезпечення7
Web-маркетинг7
Інформаційні технології в моделюванні бізнес-процесів7
Сервіс-орієнтована архітектура програмних систем8
Інтелектуальна обробка даних у розподілених інформаційних середовищах8
Аналіз вимог та управління якістю інформаційних систем8
Міжнародні інформаційні системи та технології8
ДисципліниСеместр
Веб-програмування3
Веб-технології та веб-дизайн3
Геоінформаційні системи7
Економіка та бізнес7
Економіка програмного забезпечення7
Економіко-математичне моделювання7
Електронні транзакції5
Забезпечення інформаційних систем7, 8
Захист інформації в комп'ютерних мережах7, 8
Іноземна мова (за професійним спрямуванням)4, 5, 6
Інтелектуальний аналіз даних4, 5
Інтернет-проекти та Інтернет-технології8
Інформаційне забезпечення ІТ-проектів7
Інформаційні системи електронної комерції4
Інформаційні технології в моделюванні бізнес-процесів8
Інформаційні технології в управлінні проектами6
Крос-платформне програмування6
Міжнародні інформаційні системи та технології7
Практикум з комп`ютерного дизайну7
Психологія спілкування6
Психологія управління6
Реінжиніринг бізнес-процесів та бізнес-планування6
Системи розподіленої обробки інформації5
Теорія і практика комунікацій7
Теорія управління4
Управління ІТ-проектами4, 5
Формування бізнес-моделі підприємства7
Хмарні технології та обчислення6
Цифрова обробка зображень7
11 03/2023
10:00
Зустріч