Вибіркові дисципліни освітньої програми “Фармація” (першого бакалаврського рівня)

ДисципліниКурс навчання
Історія сучасного світу 1
Основи економічної теорії 1
Європейський стандарт комп'ютерної грамотності 1
Культура наукової мови 1
Ділова українська мова 1
Логіка 1
Валеологія 1
Релігієзнавство 1
Сучасні проблеми молекулярної біології 1
Робота з інформаційними джерелами 1
Основи системного аналізу 1
Клітинна біологія 1
Історія медицини та фармації 1
Іноземна мова для медиків 1
Біоактивність неорганічних сполук 1
Ефективні та безпечні методи хімічних досліджень 1
Іноземна мова (за професійним спрямуванням) 1, 2, 3, 4
Етика  і естетика 2
Політологія 2
Тропічні інфекції 2
Основи хімічної метрології 2
Соціологія 2
Психологія спілкування 2
Фармацевтична психологія 2
Основи педагогіки 2
Медична фізика 2
Теоретичні основи технології лікарських форм 2
Вирощування лікарських рослин 2
Прикладна генетика 2
Епідеміологія хвороб 2
Патофізіологія хвороб цивілізації 2
Сучасна аналітична лабораторна практика 2
Основи поведінки споживача у фармації 2
Ознайомча практика з організації та економіки фармації 2
Основи економіки 3
Гомеопатичні препарати 3
Імунопрофілактика інфекційних захворювань 3
Фізико-хімічний аналіз у створенні ліків 3
Фармацевтичні аспекти токсикоманії та наркоманії 3
Сучасні методи дослідження біологічних систем 3
Електротехніка та основи електроніки 3
Загальна хімічна технологія 3
Процеси та апарати фармацевтичного виробництва 3
Інтелектуальна власність 3
Автоматизація хіміко-технологічних процесів 3
Прикладна механіка 3
Функціональна біохімія 3
Теоретичні основи синтезу 3
Основи страхової медицини 4
Нутріціологія та броматологія 4
Соціальна взаємодія: провізор-лікар-пацієнт 4
Лабораторна діагностика 4
Фармацевтична допомога в онкології 4
Побічна дія ліків 4
Фітотерапія 4
Тренінг спілкування 4
Практика з технології ліків 4
Організація фармацевтичної допомоги 4
Підготовка фармацевтичного представника 4
Соціальна фармація 4
Фармацевтична броматологія 4
Фармацевтичні аспекти нутріціології (біологічно активних добавок) 4
Міжнародний маркетинг у фармації 4
Міжнародний маркетинг у фармації 4
ДисципліниКурс навчання
Історія сучасного світу 1
Основи економічної теорії 1
Європейський стандарт комп'ютерної грамотності 1
Культура наукової мови 1
Ділова українська мова 1
Логіка 1
Валеологія 1
Релігієзнавство 1
Сучасні проблеми молекулярної біології 1
Робота з інформаційними джерелами 1
Основи системного аналізу 1
Клітинна біологія 1
Історія медицини та фармації 1
Іноземна мова для медиків 1
Біоактивність неорганічних сполук 1
Ефективні та безпечні методи хімічних досліджень 1
Іноземна мова (за професійним спрямуванням) 1, 2, 3, 4
Етика  і естетика 2
Політологія 2
Тропічні інфекції 2
Основи хімічної метрології 2
Соціологія 2
Психологія спілкування 2
Фармацевтична психологія 2
Основи педагогіки 2
Медична фізика 2
Теоретичні основи технології лікарських форм 2
Вирощування лікарських рослин 2
Прикладна генетика 2
Епідеміологія хвороб 2
Патофізіологія хвороб цивілізації 2
Сучасна аналітична лабораторна практика 2
Основи поведінки споживача у фармації 2
Ознайомча практика з організації та економіки фармації 2
Основи економіки 3
Гомеопатичні препарати 3
Імунопрофілактика інфекційних захворювань 3
Фізико-хімічний аналіз у створенні ліків 3
Фармацевтичні аспекти токсикоманії та наркоманії 3
Сучасні методи дослідження біологічних систем 3
Електротехніка та основи електроніки 3
Загальна хімічна технологія 3
Процеси та апарати фармацевтичного виробництва 3
Інтелектуальна власність 3
Автоматизація хіміко-технологічних процесів 3
Прикладна механіка 3
Функціональна біохімія 3
Теоретичні основи синтезу 3
Основи страхової медицини 4
Нутріціологія та броматологія 4
Соціальна взаємодія: провізор-лікар-пацієнт 4
Лабораторна діагностика 4
Фармацевтична допомога в онкології 4
Побічна дія ліків 4
Фітотерапія 4
Тренінг спілкування 4
Практика з технології ліків 4
Організація фармацевтичної допомоги 4
Підготовка фармацевтичного представника 4
Соціальна фармація 4
Фармацевтична броматологія 4
Фармацевтичні аспекти нутріціології (біологічно активних добавок) 4
Міжнародний маркетинг у фармації 4
Міжнародний маркетинг у фармації 4
ДисципліниКурс навчання
Історія сучасного світу 1
Основи економічної теорії 1
Європейський стандарт комп'ютерної грамотності 1
Культура наукової мови 1
Ділова українська мова 1
Логіка 1
Валеологія 1
Релігієзнавство 1
Сучасні проблеми молекулярної біології 1
Робота з інформаційними джерелами 1
Основи системного аналізу 1
Клітинна біологія 1
Історія медицини та фармації 1
Іноземна мова для медиків 1
Біоактивність неорганічних сполук 1
Ефективні та безпечні методи хімічних досліджень 1
Іноземна мова (за професійним спрямуванням) 1, 2, 3, 4
Етика  і естетика 2
Політологія 2
Тропічні інфекції 2
Основи хімічної метрології 2
Соціологія 2
Психологія спілкування 2
Фармацевтична психологія 2
Основи педагогіки 2
Медична фізика 2
Теоретичні основи технології лікарських форм 2
Вирощування лікарських рослин 2
Прикладна генетика 2
Епідеміологія хвороб 2
Патофізіологія хвороб цивілізації 2
Сучасна аналітична лабораторна практика 2
Основи поведінки споживача у фармації 2
Ознайомча практика з організації та економіки фармації 2
Основи економіки 3
Гомеопатичні препарати 3
Імунопрофілактика інфекційних захворювань 3
Фізико-хімічний аналіз у створенні ліків 3
Фармацевтичні аспекти токсикоманії та наркоманії 3
Сучасні методи дослідження біологічних систем 3
Електротехніка та основи електроніки 3
Загальна хімічна технологія 3
Процеси та апарати фармацевтичного виробництва 3
Інтелектуальна власність 3
Автоматизація хіміко-технологічних процесів 3
Прикладна механіка 3
Функціональна біохімія 3
Теоретичні основи синтезу 3
Основи страхової медицини 4
Нутріціологія та броматологія 4
Соціальна взаємодія: провізор-лікар-пацієнт 4
Лабораторна діагностика 4
Фармацевтична допомога в онкології 4
Побічна дія ліків 4
Фітотерапія 4
Тренінг спілкування 4
Практика з технології ліків 4
Організація фармацевтичної допомоги 4
Підготовка фармацевтичного представника 4
Соціальна фармація 4
Фармацевтична броматологія 4
Фармацевтичні аспекти нутріціології (біологічно активних добавок) 4
Міжнародний маркетинг у фармації 4
Міжнародний маркетинг у фармації 4
11 03/2023
10:00
Зустріч