Вибіркові дисципліни освітньої програми “Фармація” (на основі здобутого ступеня вищої освіти бакалавр)