Вибіркові дисципліни освітньої програми “Фармація” (другого магістерського рівня)

ДисципліниКурс навчання
Англійська мова (за професійним спрямуванням) 1, 3
Культура наукової мови 1
Медична інформатика 1
Європейський стандарт комп'ютерної грамотності 1
Історія медицини та фармації 1
Валеологія 1
Основи системного аналізу 1
Основи економічної теорії 1
Клітинна біологія 1
Сучасні проблеми молекулярної біології 1
Політологія 1, 2
Правознавство 1, 2
Академічне англійське письмо 2
Теорія і практика професійної комунікації англійською мовою 2, 3
Теоретичні основи технології лікарських форм 2
Основи поведінки споживача у фармації 2
Ознайомча практика з організації та економіки фармації 2
Пропедевтична практика з технології ліків 2
Основи поведінки споживача у фармації 2
Основи педагогіки 2
Психологія спілкування 2
Робота з інформаційними джерелами 3
Імунопрофілактика інфекційних захворювань 3
Епідеміологія 3
Рецептура 3
Медична психологія 3
Сучасні методи дослідження біологічних систем 3
Лабораторна діагностика 4
Age management 4
Побічна дія ліків 4
Нутріціологія 4
Аспекти вікової фармакології 4
Технологія ветеринарних препаратів 4
Основи патентнознавства 4, 5
Основи психоаналізу 4
Контроль якості лікарських засобів 5
Фальсифікація лікарських засобів 5
Підготовка фармацевтичного представника 5
Біофармація 5
Фармацевтична біотехнологія 5
Стандартизація лікарських засобів 5
Сертифікація лікарських засобів 5
ДисципліниКурс навчання
Англійська мова (за професійним спрямуванням) 1, 3
Культура наукової мови 1
Медична інформатика 1
Європейський стандарт комп'ютерної грамотності 1
Історія медицини та фармації 1
Валеологія 1
Основи системного аналізу 1
Основи економічної теорії 1
Клітинна біологія 1
Сучасні проблеми молекулярної біології 1
Політологія 1, 2
Правознавство 1, 2
Академічне англійське письмо 2
Теорія і практика професійної комунікації англійською мовою 2, 3
Теоретичні основи технології лікарських форм 2
Основи поведінки споживача у фармації 2
Ознайомча практика з організації та економіки фармації 2
Пропедевтична практика з технології ліків 2
Основи поведінки споживача у фармації 2
Основи педагогіки 2
Психологія спілкування 2
Робота з інформаційними джерелами 3
Імунопрофілактика інфекційних захворювань 3
Епідеміологія 3
Рецептура 3
Медична психологія 3
Сучасні методи дослідження біологічних систем 3
Лабораторна діагностика 4
Age management 4
Побічна дія ліків 4
Нутріціологія 4
Аспекти вікової фармакології 4
Технологія ветеринарних препаратів 4
Основи патентнознавства 4, 5
Основи психоаналізу 4
Контроль якості лікарських засобів 5
Фальсифікація лікарських засобів 5
Підготовка фармацевтичного представника 5
Біофармація 5
Фармацевтична біотехнологія 5
Стандартизація лікарських засобів 5
Сертифікація лікарських засобів 5
ДисципліниКурс навчання
Історія сучасного світу 1
Основи економічної теорії 1
Європейський стандарт комп'ютерної грамотності 1
Культура наукової мови 1
Ділова українська мова 1
Логіка 1
Валеологія 1
Релігієзнавство 1
Сучасні проблеми молекулярної біології 1
Робота з інформаційними джерелами 1
Основи системного аналізу 1
Клітинна біологія 1
Історія медицини та фармації 1
Біоактивність неорганічних сполук 1
Ефективні та безпечні методи хімічних досліджень 1
Іноземна мова (за професійним спрямуванням) 1, 2, 3, 4
Етика  і естетика 2
Політологія 2
Тропічні інфекції 2
Основи хімічної метрології 2
Соціологія 2
Психологія спілкування 2
Фармацевтична психологія 2
Основи педагогіки 2
Медична фізика 2
Теоретичні основи технології лікарських форм 2
Вирощування лікарських рослин 2
Прикладна генетика 2
Епідеміологія хвороб 2
Патофізіологія хвороб цивілізації 2
Сучасна аналітична лабораторна практика 2
Основи поведінки споживача у фармації 2
Ознайомча практика з організації та економіки фармації 2
Основи економіки 3
Гомеопатичні препарати 3
Імунопрофілактика інфекційних захворювань 3
Фізико-хімічний аналіз у створенні ліків 3
Фармацевтичні аспекти токсикоманії та наркоманії 3
Сучасні методи дослідження біологічних систем 3
Електротехніка та основи електроніки 3
Загальна хімічна технологія 3
Процеси та апарати фармацевтичного виробництва 3
Інтелектуальна власність 3
Автоматизація хіміко-технологічних процесів 3
Прикладна механіка 3
Функціональна біохімія 3
Теоретичні основи синтезу 3
Стандартизація лікарських засобів 3
Основи страхової медицини 4
Нутріціологія та броматологія 4
Соціальна взаємодія: провізор-лікар-пацієнт 4
Лабораторна діагностика 4
Фармацевтична допомога в онкології 4
Побічна дія ліків 4
Фітотерапія 4
Тренінг спілкування 4
Практика з технології ліків 4
Організація фармацевтичної допомоги 4
Підготовка фармацевтичного представника 4
Соціальна фармація 4
Фармацевтична броматологія 4
Фармацевтичні аспекти нутріціології (біологічно активних добавок) 4
Міжнародний маркетинг у фармації 4
Міжнародний маркетинг у фармації 4
Розробка лікарських засобів 4, 5
Ефективне управління фармацевтичним бізнесом 5
Дослідження фармацевтичного ринку 5
Соціальна фармаці 5
Належні фармацевтичні практики 5
Аспекти вікової фармакології 5
Контроль якості лікарських засобів 5
Кваліфікація і валідація у фармацевтичному виробництві 5
Технологія ветеринарних препаратів 5
Фальсифікація лікарських засобів 5
Логістика у фармації 5
Сертифікація лікарських засобів 5
Лікарські рослини та фітотерапія 5
Лікарські рослини світової флори у фармації 5
Токсикологічна безпека лікарських засобів 5
Система фармаконагляду в Україні 5
ДисципліниКурс навчання
Історія сучасного світу 1
Основи економічної теорії 1
Європейський стандарт комп'ютерної грамотності 1
Культура наукової мови 1
Ділова українська мова 1
Логіка 1
Валеологія 1
Релігієзнавство 1
Сучасні проблеми молекулярної біології 1
Робота з інформаційними джерелами 1
Основи системного аналізу 1
Клітинна біологія 1
Історія медицини та фармації 1
Біоактивність неорганічних сполук 1
Ефективні та безпечні методи хімічних досліджень 1
Іноземна мова (за професійним спрямуванням) 1, 2, 3, 4
Етика  і естетика 2
Політологія 2
Тропічні інфекції 2
Основи хімічної метрології 2
Соціологія 2
Психологія спілкування 2
Фармацевтична психологія 2
Основи педагогіки 2
Медична фізика 2
Теоретичні основи технології лікарських форм 2
Вирощування лікарських рослин 2
Прикладна генетика 2
Епідеміологія хвороб 2
Патофізіологія хвороб цивілізації 2
Сучасна аналітична лабораторна практика 2
Основи поведінки споживача у фармації 2
Ознайомча практика з організації та економіки фармації 2
Основи економіки 3
Гомеопатичні препарати 3
Імунопрофілактика інфекційних захворювань 3
Фізико-хімічний аналіз у створенні ліків 3
Фармацевтичні аспекти токсикоманії та наркоманії 3
Сучасні методи дослідження біологічних систем 3
Електротехніка та основи електроніки 3
Загальна хімічна технологія 3
Процеси та апарати фармацевтичного виробництва 3
Інтелектуальна власність 3
Автоматизація хіміко-технологічних процесів 3
Прикладна механіка 3
Функціональна біохімія 3
Теоретичні основи синтезу 3
Стандартизація лікарських засобів 3
Основи страхової медицини 4
Нутріціологія та броматологія 4
Соціальна взаємодія: провізор-лікар-пацієнт 4
Лабораторна діагностика 4
Фармацевтична допомога в онкології 4
Побічна дія ліків 4
Фітотерапія 4
Тренінг спілкування 4
Практика з технології ліків 4
Організація фармацевтичної допомоги 4
Підготовка фармацевтичного представника 4
Соціальна фармація 4
Фармацевтична броматологія 4
Фармацевтичні аспекти нутріціології (біологічно активних добавок) 4
Міжнародний маркетинг у фармації 4
Міжнародний маркетинг у фармації 4
Розробка лікарських засобів 4, 5
Ефективне управління фармацевтичним бізнесом 5
Дослідження фармацевтичного ринку 5
Соціальна фармаці 5
Належні фармацевтичні практики 5
Аспекти вікової фармакології 5
Контроль якості лікарських засобів 5
Кваліфікація і валідація у фармацевтичному виробництві 5
Технологія ветеринарних препаратів 5
Фальсифікація лікарських засобів 5
Логістика у фармації 5
Сертифікація лікарських засобів 5
Лікарські рослини та фітотерапія 5
Лікарські рослини світової флори у фармації 5
Токсикологічна безпека лікарських засобів 5
Система фармаконагляду в Україні 5