Вибіркові дисципліни освітньої програми “Економіка” (першого бакалаврського рівня)

ДисципліниСеместр
Психологія бізнесу2
Організаційна поведінка і діловий протокол2
Паблік Рилейшнз та ділове спілкування3
Етика бізнесу3
Економіка виробництва3
Аналіз галузевих ринків3
Міжнародні економічні відносини4
Глобальні фактори розвитку бізнесу4
Інформаційні системи і технології в комерційній діяльності4
Оподаткування підприємства4
ЗЕД підприємства5
Маркетингові дослідження5
Формування бізнес-моделі підприємства5
Методологія аналізу соціально-економічних показників на мікро-, мезо- та макрорівнях5
Лідерство і партнерство в підприємницькій діяльності5
Людський капітал в умовах економіки знань5
Управління процесами6
Управління відносинами з клієнтами6
Операційний менеджмент6
Комерціалізація наукових досліджень6
Управління командами6
Тайм-менеджмент6
Управління проектами7
Інвестування7
Економічний аналіз галузі7
Бізнес-планування7
Академічне підприємництво7
Управлінський облік7
Підприємництво і малий бізнес8
Основи економіки праці8
Управління ризиками8
Практики корпоративно-соціальної відповідальності8
Крос-культурний менеджмент8
Інформаційно-комунікаційні технології в умовах цифрової економіки8
ДисципліниСеместр
Психологія бізнесу2
Організаційна поведінка і діловий протокол2
Паблік Рилейшнз та ділове спілкування3
Етика бізнесу3
Економіка виробництва3
Аналіз галузевих ринків3
Міжнародні економічні відносини4
Глобальні фактори розвитку бізнесу4
Інформаційні системи і технології в комерційній діяльності4
Оподаткування підприємства4
ЗЕД підприємства5
Маркетингові дослідження5
Формування бізнес-моделі підприємства5
Методологія аналізу соціально-економічних показників на мікро-, мезо- та макрорівнях5
Лідерство і партнерство в підприємницькій діяльності5
Людський капітал в умовах економіки знань5
Управління процесами6
Управління відносинами з клієнтами6
Операційний менеджмент6
Комерціалізація наукових досліджень6
Управління командами6
Тайм-менеджмент6
Управління проектами7
Інвестування7
Економічний аналіз галузі7
Бізнес-планування7
Академічне підприємництво7
Управлінський облік7
Підприємництво і малий бізнес8
Основи економіки праці8
Управління ризиками8
Практики корпоративно-соціальної відповідальності8
Крос-культурний менеджмент8
Інформаційно-комунікаційні технології в умовах цифрової економіки8
ДисципліниСеместр
Психологія бізнесу2
Організаційна поведінка і діловий протокол2
Паблік Рилейшнз та ділове спілкування3
Етика бізнесу3
Економіка виробництва3
Аналіз галузевих ринків3
Міжнародні економічні відносини4
Глобальні фактори розвитку бізнесу4
Інформаційні системи і технології в комерційній діяльності4
Оподаткування підприємства4
ЗЕД підприємства5
Маркетингові дослідження5
Формування бізнес-моделі підприємства5
Методологія аналізу соціально-економічних показників на мікро-, мезо- та макрорівнях5
Лідерство і партнерство в підприємницькій діяльності5
Людський капітал в умовах економіки знань5
Управління процесами6
Управління відносинами з клієнтами6
Операційний менеджмент6
Комерціалізація наукових досліджень6
Управління командами6
Тайм-менеджмент6
Управління проектами7
Інвестування7
Економічний аналіз галузі7
Бізнес-планування7
Академічне підприємництво7
Управлінський облік7
Підприємництво і малий бізнес8
Основи економіки праці8
Управління ризиками8
Практики корпоративно-соціальної відповідальності8
Крос-культурний менеджмент8
Інформаційно-комунікаційні технології в умовах цифрової економіки8
11 03/2023
10:00
Зустріч