Вибіркові дисципліни освітньої програми “Будіництво” (першого бакалаврського рівня)

ДисципліниСеместр
Механіка твердого деформаційного тіла3
Метали і зварювання в будівництві3
Курсове проєктування3,4
САПР (програмне забезпечення ALLplan) в архітектурі і будівництві4
Конструкції будівель та споруд4
Електротехніка в будівництві4
Вогнестійкість будівель і споруд4
Екологізація та енергоефективність4
Реконструкція будівель та споруд4
Основи системного аналізу5
Основи ВІМ-технологій в проектуванні5
Політологія5
Соціологія міста5
Експлуатація будівель та споруд6
САПР конструкцій будівель і споруд6
Зведення і монтаж будівель і споруд6
Технічна експлуатація та ремонт будівель і споруд6
Менеджмент і організація будівництва6
Економіка будівництва6
Інженерне обладнання території і транспорт7
Основи теорії пружності та пластичності7
Системи автоматизованого проектування у будівництві7
Комп’ютерні технології проектування об’ємно-планувальних рішень7
Нормативно-правове забезпечення архітектурно-містобудівельної діяльності8
Інтелектуальна власність8
Теплогазопостачання і вентиляція8
Водопостачання і водовідведення8
Чисельні методи в розрахунках будівельних конструкцій8
САПР конструкцій будівель і споруд8
11 03/2023
10:00
Зустріч