Звітування аспірантів про виконання індивідуального плану

16.02.2023

16 лютого 2023 року відбувся звіт аспірантів спеціальності 081 «Право» за перший семестр 2022/23 навчального року. Звітування про виконання індивідуального навчального плану та індивідуального плану наукової роботи аспірантів в Університеті проводиться систематично двічі на рік на засіданнях відповідних кафедр і Вченої ради Університету в форматі наукової доповіді.

Науково-педагогічні працівники, керівники дисертаційних досліджень ретельно вивчали матеріали, подані здобувачами третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти, порівнювали результати роботи із запланованими. На основі аналізу матеріалів звіту було прийнято рішення про успішне виконання індивідуального навчального плану.