Розвиток наукової та інноваційної діяльності в освіті

17.03.2023

17 березня 2023 р. в межах ХХVІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні тенденції розвитку вищої освіти та академічного партнерства в умовах воєнного стану» відбулося секційне засідання науково-педагогічних працівників, здобувачів вищої освіти економічного факультету, практичних фахівців: «Розвиток наукової та інноваційної діяльності в освіті».

Модератор: завідувач кафедри економіки, підприємництва, менеджменту, д.е.н., професор Могилевська Ольга Юріївна.

Метою проведення секційного засідання стало обговорення актуальних проблем розвитку вищої освіти, економіки та подальших перспектив європейського розвитку України.

На секції зі вступним словом виступила завідувач кафедри економіки, підприємництва, менеджменту, д.е.н., проф. Могилевська О.Ю., яка наголосила на необхідності залучення студентів до наукової роботи як важливої складової формування професійного іміджу.

Учасниками обговорювались актуальні економічні проблеми розвитку наукової та інноваційної діяльності в освіті та реальному секторі економіки. Доповідачі з означеної проблематики презентували результати своїх наукових досліджень. Перелік тем вразив своєю різноманітністю, а виступи колег – своєю актуальністю, оригінальністю, науковою новизною, практичною спрямованістю та високим рівнем подачі матеріалу.

Тож секційне засідання конференції відбулося на високому науково-методичному та практичному рівні, у діловій і, водночас, дружній толерантній атмосфері.