Семінар-практикум «Синергія науковця та програмних засобів перевірки наукових робіт як чинник виявлення проявів академічної недоброчесності»

22.11.2022

22 листопада 2022 року о 13.15 відбувся семінар-практикум на тему «Синергія науковця та програмних засобів перевірки наукових робіт як чинник виявлення проявів академічної недоброчесності».

Модератори: Мартиненко С.М. – проректор з науково-педагогічної діяльності, доктор педагогічних наук, професор; Кулакевич Т.В. – методист Наукового відділу, доцент кафедри психології та педагогіки.

Насичена програма семінару була присвячена обговоренню питань щодо визначення сутності синергії науковця та синергії перевірки наукових робіт із практичної точки зору, адже синергічне поєднання зазначених складових сприяє підвищенню рівня академічної доброчесності суб’єктів освітнього процесу.

Особливе зацікавлення та жваве обговорення викликали проблеми, пов’язані з прикладними дослідженнями, які стосувалися доброчесності в управлінні науковими колективами, управління конфліктами в академічних стосунках, зокрема, проблема мобінгу, правового забезпечення, процедури встановлення і доведення фактів порушень академічної доброчесності, міжособистісних стосунків та моральних аспектів у науковому колективі.

Активну дискусію викликали також питання про плагіат і авторське право, контрафакцію, мотивацію дотримання принципів доброчесності у процесі виконання студентами наукових робіт,  інформатизації освіти в Україні як інструменту забезпечення академічної доброчесності.

 У семінарі-практикумі взяли участь директори інститутів, декани факультетів, завідувачі кафедр, провідні науковці КиМУ. Під час полілогу підтримувалася жвава полеміка між усіма учасниками, кожен зміг знайти відповідь на актуальні питання та вдосконалити вже набуті знання з метою підвищення рівня якості всіх видів наукових робіт та дотримання принципів академічної доброчесності.