Дебати на тему «Академічна доброчесність та наука: спільний рух чи різні шляхи?»

31.10.2022

31 жовтня 2022 року відбулися дебати на тему «Академічна доброчесність та наука: спільний рух чи різні шляхи?». «Академічна доброчесність є способом змінити цей світ. Але спочатку змініть університет, а вже потім – світ», – Юнгсуп Кім, учасник Конференції Міжнародного центру академічної доброчесності. Дійсно, для того, щоб настали глобальні зміни, щоб змінити будь-яку систему, завжди варто розпочинати насамперед із себе й виховувати гідного громадянина та справедливу людину в собі та своєму середовищі. Академічна доброчесність починається із доброчесної поведінки кожного: студентів, викладачів. Але, на жаль, як засвідчують дослідження й наші спостереження, далеко не всі учасники освітнього процесу та освітні управлінці знайомі з поняттям академічної доброчесності. З урахуванням зазначеного й було визначено дискусійну тему вебінару.

Науково-педагогічні працівники, молоді вчені обговорювали питання щодо дотримання академічної доброчесності в ЗВО; як зберегти якість освіти та академічну доброчесність, викладаючи в умовах воєнного стану; що треба змінити в принципах академічної доброчесності в умовах реалій сьогодення, а також упровадження інноваційних технологій поліпшення наукових досліджень і наукового письма, здобувачів освіти.

Учасники вебінару прийшли до висновку, що дотримання академічної доброчесності стосується кожного суб’єкта освітнього процесу ЗВО. Вісі одностайного висновку, що порушенням академічної доброчесності є: академічний плагіат (оприлюднення чиїхось результатів дослідження як власних або тексту без вказання авторства); самоплагіат (опублікування власних раніше опублікованих наукових результатів як нових); фабрикація (вигадування даних чи фактів); фальсифікація (відома зміна чи модифікація вже наявних даних, що стосуються освітнього процесу чи наукових досліджень).