Науково-практичний семінар «Сучасні підходи до вищої медичної освіти в Україні»

04.10.2021

04 жовтня 2021 року в Медичному інституті відбувся науково-практичний семінар «Сучасні підходи до вищої медичної освіти в Україні». Він проходив як продовження «Форуму якості вищої медичної освіти», який відбувався на базі Київського міжнародного університету 23 вересня 2021 року,  і охоплював проблеми реформування системи вищої медичної освіти в Україні.

Учасники семінару слухали цікаві та ґрунтовні доповіді:

  • завідувача кафедри загальної медицини, к.мед.н. Гіріна Л.В. Навчально-методичне забезпечення підготовки здобувачів у закладах вищої освіти МОЗ України: стан та першочергові завдання;
  • завідувача кафедри клінічних дисциплін, д.мед.н., проф. Дроздової І. В. Напрями розвитку системи медичної освіти в Україні: погляд в майбутнє;
  • директора НН медичного інституту, д.мед.н., доц. Павловської М. О. організація симуляційного навчання у НН медичному інституті;
  • Викладача Чумак Г. Б. Сучасне освітнє середовище медичного закладу вищої освіти як фактор конккурентоспроможності;
  • головний лікар Університетської клініки Кияна Д. М. Університетські клініки в розвитку вищої медичної освіти;
  • доцента к.мед.н. Якубовської І. А. Досвід розвитку критичного мислення як ключової компетенції здобувачів вищої освіти при  впровадженні курсів за вибором на базі технології онлайн-курсів на платформі ZOOM;
  • доцента к.мед.н. Іваськівої К. Ю. Компетентнісній підхід як засіб модернізації вищої медичної освіти. Досвід підготовки студентів до ліцензійного іспиту «Крок»;
  • директора НН медичного інституту, д.мед.н., доц. Павловської М. О. Шляхи удосконалення засвоєння навчального матеріалу та практичних навичок із предмету «Внутрішня медицина»  здобувачами вищої освіти іноземними громадянами.

Науково - практичний семінар засвідчив готовність науково - педагогічних працівників до застосування в освітньому процесі сучасних технологій навчання, визначив перспективу подальших наукових розвідок.


24 10/2022
14:45
22 10/2022
10:00
Зустріч