Майстер-клас «Первинна хірургічна техніка»

07.10.2021

7 жовтня 2021 року  пройшов майстер-клас для студентів ІІ курсу ННМІ «Медицина». Тема «Первинна хірургічна техніка». Керівник зав. каф. загальної медицини Гірін Л.В.

Оперативна хірургія – це вчення про хірургічні операції, показання до них і техніку виконання, можливі ускладнення і способи їх запобіга. На основі сучасних уявлень про анатомію і фізіологію оперативна хірургія розробляє найбільш найраціональніші оперативні доступи до органів і операційні прийоми, тобто заходи, необхідні для оголення органів і виконання втручання на них.

Для сучасного лікаря клінічна анатомія та оперативна хірургія є адаптованою до потреб медицини класичною моделлю університетського курсу, який передбачає набуття кожним студентом знань у світлі природничо-наукових уявлень про будову і функції організму людини в цілому, уміння використовувати набуті знання при подальшому вивченні інших фундаментальних наук медицини, та в практичній діяльності лікаря.

Значне місце, при підготовці лікаря загального хірургічного профілю посідає розуміння принципів, способів і техніки хірургічних втручань,  де головним є володіння первинною хірургічною технікою, тобто заходи, які використовують для оголення органів і виконання втручання на них.

Рука хірурга разом з голкотримачем, зарядженим голкою, утворює складну динамічну конструкцію для виконання високоточних дій. Однак тільки взаємодоповнювальні синхронні рухи голкотримачем і пінцетом забезпечують якісне накладення хірургічних швів. Шви хірургічні  найпоширеніше спосіб з'єднання біологічних тканин (країв рани, стінок органів, тощо), зупинки кровотечі за допомогою шовного матеріалу.

Хірургічні шви — сукупність хірургічних методик і маніпуляцій, метою застосування яких є з'єднання тканин і/чи їхніх замінників з використанням хірургічного інструментарію та шовного матеріалу. За умов хорошого зіставлення тканини відбувається загоєння рубцюванням чи епітелізація.

Найзагальнішим  принципом виконання будь-якого шва є дбайливе ставлення до країв  рани, яку зшивають. Крім того, шов слід накладати, прагнучи точно зіставити краї рани і шари  органів,  які зшиваються. Останнім часом ці принципи прийнято об'єднувати терміном «прецизійність».

Метою проведеного заходу було вивчення та набуття практичних навичків первинної хірургічної техніки.   Студенти  зацікавлено брали участь у роботі та вказали на бажання подальшого розширення тематики подібного заходу.