Майстер-клас «Первинна хірургічна техніка»

07.10.2021

7 жовтня 2021 року  пройшов майстер-клас для студентів ІІ курсу ННМІ «Медицина». Тема «Первинна хірургічна техніка». Керівник зав. каф. загальної медицини Гірін Л.В. До заходу долучився представник Національного інституту хірургії та трансплантології ім. О.О.Шалімова Салютін Р.В.

Оперативна хірургія – це вчення про хірургічні операції, показання до них і техніку виконання, можливі ускладнення і способи їх запобіга. На основі сучасних уявлень про анатомію і фізіологію оперативна хірургія розробляє найбільш найраціональніші оперативні доступи до органів і операційні прийоми, тобто заходи, необхідні для оголення органів і виконання втручання на них.

Для сучасного лікаря клінічна анатомія та оперативна хірургія є адаптованою до потреб медицини класичною моделлю університетського курсу, який передбачає набуття кожним студентом знань у світлі природничо-наукових уявлень про будову і функції організму людини в цілому, уміння використовувати набуті знання при подальшому вивченні інших фундаментальних наук медицини, та в практичній діяльності лікаря.

Значне місце, при підготовці лікаря загального хірургічного профілю посідає розуміння принципів, способів і техніки хірургічних втручань,  де головним є володіння первинною хірургічною технікою, тобто заходи, які використовують для оголення органів і виконання втручання на них.

Рука хірурга разом з голкотримачем, зарядженим голкою, утворює складну динамічну конструкцію для виконання високоточних дій. Однак тільки взаємодоповнювальні синхронні рухи голкотримачем і пінцетом забезпечують якісне накладення хірургічних швів. Шви хірургічні  найпоширеніше спосіб з'єднання біологічних тканин (країв рани, стінок органів, тощо), зупинки кровотечі за допомогою шовного матеріалу.

Хірургічні шви — сукупність хірургічних методик і маніпуляцій, метою застосування яких є з'єднання тканин і/чи їхніх замінників з використанням хірургічного інструментарію та шовного матеріалу. За умов хорошого зіставлення тканини відбувається загоєння рубцюванням чи епітелізація.

Найзагальнішим  принципом виконання будь-якого шва є дбайливе ставлення до країв  рани, яку зшивають. Крім того, шов слід накладати, прагнучи точно зіставити краї рани і шари  органів,  які зшиваються. Останнім часом ці принципи прийнято об'єднувати терміном «прецизійність».

Метою проведеного заходу було вивчення та набуття практичних навичків первинної хірургічної техніки.   Студенти  зацікавлено брали участь у роботі та вказали на бажання подальшого розширення тематики подібного заходу.