Вебінар на тему «Проблеми реформування судової влади»

09.11.2020

На підставі договорів про співробітництво Проректор з навчально-виховної роботи КимУ Данченко Т.В.  запрошує провідних фахівці від роботодавців в якості голів комісій ДЕК із захисту дипломних випускних робіт, а також до рецензування випускних кваліфікаційних робіт та консультативної допомоги студентам та здобувачів. Адже така участь представників стейкхолдерів та відомих правників у роботі державної атестаційної комісії, проходження студентами виробничих практик дають змогу врахувати сучасні вимоги до формування та підготовки фахівців.

Не менш цікавою стала і зустріч здобувачів вищої освіти третього (PhD) рівня з суддею Київського окружного адміністративного суду Головенко О.Д., що відбулась 09 листопада 2020 р. з використанням платформи Zoom.

На заході обговорили  діяльність судової влади у сучасних умовах, її ефективність є фундаментальним завданням сталого демократичного розвитку держави. Адже, всі процеси державного регулювання певною мірою знаходяться в постійній взаємодії із суддівським корпусом. Завдання судової гілки в цьому випадку влади полягає не лише у здійсненні правосуддя та конституційному нагляді, але й у постійних узгоджених діях з іншими органами влади по вдосконаленню правових інструментів, що регулюють діяльність суддівського корпусу. Центральне місце в реалізації правозастосування належить судді. Його професійність, моральні якості можуть сприяти підвищенню його авторитету як органу судової влади, так і підривати задекларовані принципи законності, об’єктивності, справедливості та неупередженості.

Доповідач звернув увагу здобувачів на те, що під час перебування на «студентській лаві» необхідно не лише засвоювати теоретичні знання, які їм надають викладачі, а і намагатись самостійно набувати практичних навичок, шляхом ознайомлення з різними правничими професіями – роботою судді, адвоката, нотаріуса, юрисконсульта тощо.  Це допоможе переконатись у правильності обраної майбутньої професії, а для тих хто ще не визначився – її обрати.

Суддя Головенко О.Д. висловив пропозиції щодо удосконалення компетентностей здобувачів, які передбачені освітньою програмою, розповів про роль та місце судової влади в механізмі держави, проаналізував особливості суддівської професії у порівнянні з іншими напрямками юридичної діяльності. Він навів приклади судового розгляду окремих справ, які перебували в його провадженні, а також наголосив на необхідності прагнення до використання нових сучасних засобів і методів роботи правника.

Підсумовуючи учасники заходу погодились, що для забезпечення можливості прямих контактів потенційних стейкхолдерів, здобувачів та випускників університету, створення умов ефективної реалізації права випускника на працю, підвищення їх конкурентоспроможності на ринку праці необхідно й надалі підтримувати такі формати плідної співпраці.