Просвітницька лекція «Дискримінація та нерівність у суспільстві»

22.12.2020

Просвітницька лекція «Дискримінація та нерівність у суспільстві»

23 грудня 2020 року проректор з навчально-виховної роботи, к.ю.н., професор Данченко Тетяна Володимирівна провела просвітницьку лекцію на тему: «Дискримінація та нерівність у суспільстві»,  з метою підвищення  рівня обізнаності учасників освітнього процесу ПЗВО «Київський міжнародний університет» щодо існування проблеми дискримінації у суспільстві; поглиблення  розуміння поняття "дискримінація", різновидів її форм та проявів; висвітлення  основних  напрямів реалізації державної політики, спрямованої на дотримання принципу недискримінації; аналізу локальних нормативних актів Університету про процедуру запобігання, попередження та врегулювання ситуацій, пов’язаних із дискримінацією та сексуальними домаганнями в ПЗВО «Київський міжнародний університет» .

І як підсумок: подолання у суспільстві стереотипів, які призводять до дискримінації можливе шляхи удосконалення існуючих механізмів захисту прав людини і громадянина та протидії дискримінації на державному рівні  та  сприяти формуванню культури толерантності для кожного з нас.


28 05/2022
10:00
Зустріч