Презентація інноваційного навчального курсу «Хартленд» майбутнім журналістам

04.03.2020

04 березня 2020 року студенти ІІІ курсу спеціальності «журналістика» ННІ журналістики, кіно і телебачення Київського міжнародного університету в межах вивчення навчальної дисципліни «Проблематика ЗМІ» зустрілися з Карпенко Наталією Володимирівною (канд. політ. наук)  за спеціальністю «Геополітика», яка презентувала інноваційний навчальний курс «Хартленд» (Heartland) в проекції глобальних інтересів (геополітика). Наталія  Володимирівна розкрила й поглибила знання студентів із проблем міжнародної безпеки, національних інтересів, внутрішньої та зовнішньої політики України.

Студенти із зацікавленістю сприймали інформацію про основні мотиви  поведінки глобальних світових акторів у регіоні Хартленду, а також інструментарій реалізації  геополітичних та геоекономічних інтересів країн регіону, зокрема, мету функціонування наднаціональних інституцій, логіку побудови транспортно-комунікаційних мереж та енергетичних коридорів, мотиви формування цивілізаційних блоків.

Поданий геополітичний аналіз буде корисним для майбутніх журналістів, значно розширить професійний кругозір з проблем міжнародних стосунків. Діалог, проведений у форматі рівний-рівному, був активним і продуктивним.