Наукові розвідки молодих учених, аспірантів і студентів

29.05.2020

28 – 29 травня 2020 року в дистанційному режимі відбулася ХХV Міжнародна науково-практична конференція молодих учених, аспірантів і студентів «Науковий потенціал та інновації: молодіжні ідеї та перспективи в умовах євроінтеграціних процесів».

  Конференції проводилася за такими напрямами:
 • Державна підтримка молодіжних ідей в Україні
 • Перспективи розвитку молодіжних і студентських організацій в Україні та закордоном
 • Формування національної наукової еліти в університетському середовищі
 • Інноваційний підхід в організації та проведенні студентських наукових досліджень
 • Студентська мобільність і науково-публікаційна активність в умовах євроінтеграції
 • Впровадження результатів студентських наукових досліджень в освітній процес ЗВО.
 • У конференції взяли участь молоді вчені, аспіранти, магістри і студенти українських і зарубіжних закладів вищої та середньої освіти, наукових установ та інших інституцій.

  Наукові повідомлення будуть опубліковані у збірнику матеріалів конференції «Науковий потенціал та інновації: молодіжні ідеї та перспективи в умовах євроінтеграціних процесів».