Круглий стіл на тему «Актуальні аспекти вимог МОН щодо підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та дотримання академічної доброчесності в КиМУ»

03 грудня 2020р. в режимі он-лайн, було проведено круглий стіл на тему «Актуальні аспекти вимог МОН щодо підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та дотримання академічної доброчесності в КиМУ». Модератором заходу виступила проректор з науково-педагогічної діяльності, д.пед.н., проф.  Мартиненко Світлана Миколаївна.

Участь у заході взяли здобувачі вищої освіти ступеня доктора філософії Київського міжнародного університету спеціальності 081 «Право» та спеціальності 015 «Професійна освіта»,  науково-педагогічні працівники кафедр.

Розпочала обговорення завідувач кафедри психології та педагогіки КиМУ Дроздова Інна Володимирівна, котра виокремила основні змістові напрями й акценти вимог, що ставляться до оформлення дисертації здобувачів третього освітньо-наукового рівня вищої освіти доктора філософії. Звернула увагу на особливості проведення наукового досліджень, узагальнення отриманих даних і послідовність написання дисертації.

На необхідності дотримання послідовності виконання індивідуального плану освітньо-наукової програми підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії наголосив у виступі завідувач аспірантури КиМУ к.і.н., доцент Мохнатюк Ігор Олексійович.

Продовжила дискусію д.пед.н., проф.  Мартиненко Світлана Миколаївна, котра зазначила, що кожному, хто береться за наукове дослідження необхідно дотримуватись рекомендацій щодо уникнення можливих проявів академічної недоброчесності, зазначила про шляхи їх виявлення та недопущення. Мартиненко С.М. звернула увагу всіх присутніх на дотримання «Кодексу академічної доброчесності в Приватному закладі вищої освіти «Київський міжнародний університет», «Положення про протидію академічного плагіату працівників і здобувачів вищої освіти КиМУ», а також зазначила, що для поліпшення якості освітніх послуг, висловлення своїх побажань, всі учасники освітнього процесу, можуть скористатись «Анкетою щодо розуміння науково-педагогічними, педагогічними, іншими працівниками політики академічної доброчесності, яка розміщена на сайті КиМУ.  

На завершення директор Навчально-наукового юридичного інституті к.ю.н., професор Панфілова Юлія Михайлівна, виступила з доповіддю «Правові наслідки порушення принципів академічної доброчесності» та наголосила на дотриманні норм авторського права.

Під час круглого столу підтримувалась жвава полеміка між усіма учасниками заходу. Кожен зміг знайти відповідь на актуальні питання та вдосконалити вже набуті знання, для підвищення рівня якості в усіх видах наукових робіт в майбутньому.