Конференція «Актуальні питання теорії та практики психолого-педагогічної підготовки майбутніх фахівців»

24.02.2020

24 лютого 2020 року у Навчально науковому інституті лінгвістики та психології Київського міжнародного університету відбулась студентська конференція "Актуальні питання теорії та практики психолого-педагогічної підготовки майбутніх фахівців", метою якої було обговорення ключових проблем, обмін досвідом щодо теоретичного та практичного забезпечення психолого-педагогічної підготовки майбутніх фахівців. Організатор - професор Дроздова І.В. (д-р. мед. наук, завідувач кафедри психології та педагогіки). Учасники - студенти 1-4 курсів спеціальності "психологія".

Напрями роботи конференції:

  1. Психологія особистості в системі підготовки спеціалістів у вищій школі.
  2. Сучасні освітні концепції та технології підготовки майбутнього фахівця.
  3. Медико-психологічні аспекти становлення особистості.

Досвід підготовки практичних психологів в Україні показує, що існуюча традиційна система навчання не забезпечує повною мірою формування професіонала - психолога, рівень опанування майбутніми психологами обраною спеціальністю низький. Не кожний спеціаліст, маючи фахову освіту, здатний виконувати функції психолога. Очевидним є той факт, що рівень професіоналізму залежить не тільки від знань, умінь, навичок та стажу роботи, але й від особистості психолога, наявності окремих рис особистості та особливостей інтелекту.

Саме тому метою даного дослідження студентів став теоретичний аналіз проблеми професійно-особистісної підготовки майбутніх психологів.

Зацікавленість студентів викликали інформаційні і пізнавальні доповіді "Значущість і прояви гуманності за висловлюваннями Конфуція" і "Психологія розуміння викладачами особистості майбутнього фахівця у вищій школі" представлені професором Дроздовою І.В. та доцентом Кулакевич Т.В., також дослідження студентів за темами: "Компоненти готовності студентів психологів до здійснення профільної кар'єри" (Сарабрін Ольга); "Становлення образу майбутнього фахівця у студентів" (Бондар Анна); "Емоції в процесі прийняття рішень в емоціогенних ситуаціях" (Остапенко Анастасія).

У ході конференції студенти демонстрували цікаві відео-презентації, відповідали на питання, дискутували.