Наукове засідання студентів, аспірантів секції «Германські мови та переклад»

10.04.2019

10 квітня 2019 року в Навчально-науковому інституті лінгвістики та психології Київського міжнародного університету, в межах ХХІV Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених, аспірантів та студентів «Молодіжна політика як складова євроінтеграційного вибору України» відбулось секційне засідання «Германські мови та переклад», у роботі якого взяли участь студенти I-IV курсів спеціальності «Філологія», молоді науковці та аспіранти. Робочі мови секції - українська, англійська, німецька.

Учасників студентської конференції привітала доцент Нагачевська О.О. (канд.філол.наук, директор Інституту лінгвістики та психології), яка звернула увагу учасників заходу на значення науково-дослідної роботи студентів в процесі їх професійного становлення, оскільки вона сприяє формуванню наукового світогляду, допомагає оволодіти методологією та методами наукового дослідження, розвиває наукову ерудицію майбутніх фахівців, творче мислення й індивідуальні здібності, вміння застосовувати теоретичні знання в практичній роботі.

Доповіді виступаючих носили дискусійний характер, найкращими з яких були визнані наступних студентів:

 • Глінська Лілія (II курс магістратури) - «Когезія та когерентність текстів мови оригіналу та перекладу (на матеріалі англійської та української мов)»
  Науковий керівник – професор Кінщак О.М. (канд.філол.наук, завідувач кафедри германських мов та перекладу);
 • Булдакова (Дудзінська) Аліна (II курс магістратури) - «Відтворення прагматичного потенціалу рекламного тексту при перекладі»
  Науковий керівник – доцент Нагачевська О.О. (канд.філол.наук, директор Інституту лінгвістики та психології);
 • Андріїшина Анастасія (IV курс) - «Phänomen der interkulturellen Kommunikation im Kontext der europäischen Integrationsprozesse» (Феномен міжкультурної комунікації в контексті європейських інтеграційних процесів)
  Науковий керівник – доцент Борисенко Ю.А. (викладач кафедри германських мов та перекладу);
 • Ведернікова Юлія (II курс магістратури) - «Специфіка національно-маркованих концептів»
  Hауковий керівник – професор Тіменко І.В. (канд.філол.наук, проректор з іноземних мов).

Цікавими та інформаційно насиченними були доповіді студентів I-II курсів: Ротаря В., Богдан З., Бовсунівської А., Іванова М. та ін.

Діяльність секційного засідання студентів Інституту лінгвістики та психології вирізнялась актуальністю й новизною досліджень, активною дискусією та мала не лише теоретичний, а й практичний характер.