Удосконалення комунікативної компетентності педагога - вимога часу

22.11.2017

Свого часу відомий французький письменник Антуан де Сент- Екзюпері зазначав, що найбільшою розкішшю на землі є розкіш людського спілкування, передбачаючи, що професійний успіх кожної людини безпосередньо залежить від її вміння спілкуватися.

Відтак, сприяти вдосконаленню комунікативної компетентності професорсько-викладацького складу Київського міжнародного університету, упровадженню активних комунікативних технологій у навчальний процес мав на меті перший семінар-тренінг «Як бути успішним у спілкуванні», який відбувся 09 листопада 2017 року, організаторами та модераторами якого виступили професор Мартиненко С.М. (проректор з розвитку університету, д.пед.н.) та доцент Бондаренко Т. М. (к. пед.н.).

Учасники тренінгу (11 осіб) із задоволенням протягом 1,5 години оволодівали активними методами комунікації, навчалися засобом слова інформувати, переконувати та мотивувати студентську аудиторію, а також презентувати власні виступи, промови, доповіді тощо. Викладачі успішно вправлялися в етюдах жестикуляцій і міміки, які є допоміжними в процесі комунікативної взаємодії.

У наступному семінарі-тренінгу 22 листопада 2017 року на тему «Методи і прийоми навчання ефективної комунікативної взаємодії вчителя з учнем», який, уже за традицією, провела професор Мартиненко С.М., взяли участь 21 педагог Ліцею КиМУ.

Вчителі Ліцею оволодівали активними методами і прийомами комунікації; удосконалювали комунікаційні вміння й навички під час роботи в малій групі/парі; знайомилися з методикою застосування активних комунікаційних прийомів і засобів в освітньому процесі Ліцею.

Усі, хто взяв участь у тренінгах, дійшли висновку:
цікаво, сучасно, ефективно, креативно!