Удосконалення комунікативної компетентності педагога - вимога часу

11.11.2016

Свого часу відомий французький письменник Антуан де Сент- Екзюпері зазначав, що найбільшою розкішшю на землі є розкіш людського спілкування, передбачаючи, що професійний успіх кожної людини безпосередньо залежить від її вміння спілкуватися.

Відтак, сприяти вдосконаленню комунікативної компетентності професорсько-викладацького складу Київського міжнародного університету, впровадженню активних комунікативних технологій в навчальний процес мав на меті перший семінар–тренінг «Як бути успішним у спілкуванні», який відбувся 09 листопада 2017 року, організаторами та модераторами якого виступили професор Мартиненко С.М. (проректор з розвитку університету, д.пед.н.) та доцент Бондаренко Т. М. (к. пед.н.).

Учасники тренінгу (11 осіб) з задоволенням протягом 1,5 години оволодівали активними методами комунікації, навчалися засобом слова інформувати, переконувати та мотивувати студентську аудиторію, а також презентувати власні виступи, промови, доповіді, тощо. Викладачі успішно вправлялися в етюдах жестикуляцій та міміки, які є допоміжними у процесі комунікативної взаємодії.

У наступному семінарі–тренінгу 22 листопада 2017 року на тему «Методи і прийоми навчання ефективної комунікативної взаємодії вчителя з учнем», який, уже за традицією, провела професор Мартиненко С.М., взяли участь 21 педагог Ліцею КиМУ.

Вчителі Ліцею оволодівали активними методами і прийомами комунікації; вдосконалювали комунікаційні вміння й навички під час роботи у малій групі/парі; знайомилися з методикою застосування активних комунікаційних прийомів і засобів в освітньому процесі Ліцею.

Всі, хто взяв участь в тренінгах, дійшли висновку:
цікаво, сучасно, ефективно, креативно!