Участь у роботі Міжнародного конгресу «Один Світ – Багато Культур» (Польща)

27.10.2017

26-27 жовтня 2017 року декан Факультету будівництва, архітектури та інформаційних технологій» Київського міжнародного університету професор Омельяненко М.В. (д.т.н.) взяв участь у Міжнародному конгресі «Один світ – багато культур», який відбувся в Куявсько-Поморській Вищій Школі (ректор – професор Хелена Чаковскька) м. Бидгощ (Польща).

Упродовж 2 днів роботи конгресу відбулися такі заходи, як VIII Міжнародна міждисциплінарна конференція «Діалог мультикультурності і правда» і тематичні національні конференції, а саме: «Кримінальне право із захисту дитини»; «Держава і право»; «Європа – мати чи бабуся? Сила надії у формуванні майбутнього», «Освіта – ідентичність – чутливість», «Сучасні виклики економіки», «Технологічні досягнення на порозі XXI століття», у яких науковці-дослідники Польщі, України, Болгарії, Грузії, Угорщини представили результати власних наукових досліджень, взяли участь у дебатах, обговореннях проблем сучасного глобалізованого світу. Професор КиМУ Омельяненко М.В. виступив з доповіддю «Енергоефективність у будівництві. Досвід України».

Участь у Конгресі стала нагодою зустрічі Максима Вікторовича з ректором Куявсько-Поморської Вищої Школи у Бидгощі, професором Хеленою Чаковською, під час якої розглядалися питання налагодження співпраці з Київським міжнародним університетом щодо спільних освітніх програм, зокрема «Будівництво та цивільна інженерія».


26 02/2022
10:00
Зустріч